Artikel-ID : 00122988 / Laatst gewijzigd : 24/03/2019Afdrukken

De inhoud op mijn USB-apparaat is beschadigd geraakt toen ik de verbinding verbrak terwijl de tv de bestanden aan het lezen was

    Ontkoppel een USB-apparaat niet van de tv terwijl inhoud wordt gelezen. Als u dat toch doet, kunnen de bestanden op het USB-apparaat beschadigd raken.

    Om er zeker van te zijn dat uw apparaat blijft werken en dat uw bestanden veilig zijn, controleert u altijd of het toegangslampje van het USB-apparaat niet brandt of knippert voordat u het apparaat loskoppelt van uw tv.