Artikel-ID : 00122736 / Laatst gewijzigd : 26/03/2019Afdrukken

Hoe lang duurt het om software voor mijn Sony Android-tv bij te werken?

  Een software-update duurt circa 30 minuten om te voltooien. Terwijl de update wordt uitgevoerd, kunt u de tv niet gebruiken.

  WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken.

  • Zet de tv niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de update wordt geïnstalleerd.
  • Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-update, reageert de tv mogelijk niet meer of moet deze worden gerepareerd.

  Een draaiende pijl wordt op het tv-scherm getoond om aan te geven dat de software-update momenteel wordt verwerkt. Terwijl de software-update wordt uitgevoerd, wordt het onderstaande scherm op uw tv weergegeven en knippert het ledlampje van uw tv. Het scherm kan variëren afhankelijk van uw firmwareversie.

  Update screen Image


  OPMERKING:
  Tijdens de eerste instellingen hebt u de optie om de software-update op een later moment uit te voeren door Update later (Later bijwerken) te selecteren. In dat geval wordt de volgende keer wanneer u de tv aanzet het scherm System update (Systeemupdate) weergegeven.