Artikel-ID : 00197498 / Laatst gewijzigd : 12/05/2023Afdrukken

Koppelen van iOS-apparaten (iPhone, iPad, Apple Watch, enz.)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Volg deze stappen om uw Bluetooth-audio-apparaat met een iOS-apparaat te koppelen (iPhone, iPad, Apple Watch, enz.):
  Opmerking: Dit voorbeeld is voor een apparaat met iOS-versie 13.x. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor informatie over uw specifieke model.

  1. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).

  2. Ga in het menu Settings (Instellingen) naar Bluetooth.

  3. Zet de Bluetooth-functie op ON (Aan).
   Opmerking: Als de Bluetooth-functie al op ON (Aan) staat, zet hem dan op OFF (Uit) en daarna weer op ON (Aan).

  4. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten de naam van het apparaat dat u wilt koppelen.

  5. Wanneer het koppelingsproces is voltooid, staat het woord Connected (Verbonden) aan de rechterkant van de apparaatnaam.

   Opmerking: Als er een sleutel (of toegangscode, PIN-code, PIN-nummer, wachtwoord enzovoort) nodig is, voer dan 0000 in.