Artikel-ID : 00197488 / Laatst gewijzigd : 02/09/2020Afdrukken

Koppelen voor Windows 10

  Op deze pagina vindt u de instructies om uw Windows 10-apparaat met uw Bluetooth-audioapparaat te koppelen.

  1. Selecteer Instellingen in het Startmenu.
  2. Selecteer Apparaten.
  3. Klik op Bluetooth- en andere apparaten. Het menu Bluetooth-instellingen wordt weergegeven.
  4. Als Bluetooth is ingesteld op OFF (Uit), stel deze dan in op ON (Aan). Als de Bluetooth-functie al is ingesteld op ON (Aan), stelt u de functie één keer in op OFF (Uit) en meteen daarna weer op ON (Aan).
  5. Klik op Een Bluetooth- of ander apparaat toevoegen.
  6. Klik op Bluetooth.
  7. Het scherm Apparaat toevoegen verschijnt en geeft de lijst weer van apparaten die kunnen worden verbonden.
  8. Selecteer het relevante Bluetooth-audioapparaat en registreer de koppeling.

  OPMERKING: Als een sleutel (of toegangscode, PIN-code, PIN-nummer, wachtwoord enzovoort) is vereist, voer dan '0000' in.