Artikel-ID : 00281431 / Laatst gewijzigd : 22/09/2022Afdrukken

De tv geeft spiegeling of dubbele beelden weer

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.


  Voorbeeld van spiegeling of dubbele beelden op de tv.

  Controleer voordat u begint

  Als uw tv spiegelbeelden of dubbele beelden weergeeft, moet u rekening houden met het volgende:

  • Als u naar een niet-3D-programma in 3D-modus kijkt, geeft het tv-scherm een dubbel beeld weer. Controleer of de 3D-functie van de tv is uitgeschakeld. Druk op 3D op de afstandsbediening en selecteer Off (Uit). Controleer in de handleiding bij de tv of uw tv geschikt is voor 3D. Handleidingen zijn te vinden op de ondersteuningswebsite.
  • Als er continu een stilstaand beeld wordt weergegeven, wordt er soms een restbeeld gegenereerd. Het scherm keert echter na verloop van tijd terug naar de normale status. Het probleem zal een paar minuten na het inschakelen van de tv minder merkbaar zijn.
  • Wanneer u de tv gebruikt bij extreem lage temperaturen, kan het beeld vertraagd zijn of kan het scherm donker worden. Dit is de normale werking van de tv. Het scherm keert terug naar de normale status als de temperatuur stijgt.

  Hoe u spiegeling of dubbele beelden oplost

  1. Controleer of de videokabel goed is aangesloten op de tv en het bronapparaat.
  2. Schakel alle apparaten met netstroom- of batterijvoeding uit die RF-interferentie (radiofrequentie) zouden kunnen veroorzaken.
  3. Reset de tv:
   1. Schakel de stroomvoorziening van de tv uit.
   2. Haal het netsnoer van de televisie uit het stopcontact. Laat het netsnoer 30 seconden uit het stopcontact.
   3. Steek het netsnoer weer in het stopcontact.
   4. Schakel de stroomvoorziening van de tv in.
  4. Als het probleem zich blijft voordoen, sluit u het netsnoer aan op een ander stopcontact.
  5. Als het probleem nog niet is opgelost, kan reparatie van de tv nodig zijn.