Artikel-ID : 00240023 / Laatst gewijzigd : 04/12/2020Afdrukken

Camera / camcorder – USB

  Voordat u het apparaat aansluit

  Via de USB-aansluiting kunt u de tv gebruiken om via het tv-menu naar de opslagmap van uw camera te navigeren en vervolgens foto's of video's op de tv af te spelen.

  • USB-viewer ondersteunt FAT16-, FAT32- en exFAT-bestandssystemen.
  • Wanneer u een digitale fotocamera van Sony met een USB-kabel op de tv aansluit, moeten de instellingen voor de USB-aansluiting op uw camera worden ingesteld op Automatisch of de modus voor Mass Storage (Massaopslag).
  • Voorkom verlies van uw bestanden door een back-up te maken van al uw mediabestanden die zijn opgeslagen op een USB-apparaat. Sony neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren of beschadigde gegevens die zijn opgeslagen op een USB-apparaat.
  • Afhankelijk van het bestand is het afspelen niet mogelijk, zelfs voor de ondersteunde indelingen.

  Een verbinding maken en afspelen

  1. Sluit de camera / camcorder aan op de USB-poort van de tv om te genieten van de foto-, muziek- en videobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

   Aansluitschema van de camera / camcorder (USB)

  2. Schakel het aangesloten USB-apparaat in.
  3. Druk op uw tv-afstandsbediening op de knop HOME om het menu weer te geven. Selecteer vervolgens Media onder aan het scherm.

  4. Selecteer foto's, muziek of video's in dit menu.

  5. Met behulp van de knoppen (omhoog) / (omlaag) zoekt u de naam van het aangesloten apparaat. Druk op de knop (Enter) om de inhoud te bekijken.
   Als u een map selecteert, selecteert u het bestand met de knoppen (omhoog) / (omlaag) en drukt u vervolgens op de knop (Enter). Het afspelen wordt gestart.
  6. Druk twee keer op de knop HOME om terug te keren naar de laatst bekeken bron.

  Automatisch een miniatuurweergave of een diavoorstelling weergeven
  U kunt instellen dat er automatisch een miniatuurweergave of een diavoorstelling moet worden weergegeven wanneer er een USB-apparaat met fotobestanden is aangesloten.
  U kunt ook instellen dat er niet automatisch een diavoorstelling of een miniatuurweergave moet worden weergegeven.
  Druk op de knop HOME en selecteer vervolgens Settings (Instellingen) → System Settings (Systeeminstellingen) → General Set-up (Algemene configuratie) → USB Auto Start (USB-autostart) → Browse Photos (Foto's zoeken), Start Slideshow (Diavoorstelling starten) of Off (Uit).

  • Voor automatische weergave moeten fotobestanden worden opgeslagen in een map onder de DCIM-map. Ook moet de mapnaam onder de DCIM-map een combinatie zijn van 3 cijfers en 5 letters (mag '_' bevatten), bijvoorbeeld 101MSDCF.
  Opmerkingen over het afspelen van videobestanden:
  • Videobestanden van een camera/camcorder van Sony bevinden zich in de volgende mapstructuur (hiërarchische positie):
   /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
  Opmerkingen over het afspelen van panoramafoto's:
  • Schuiven bij een panoramische foto is alleen beschikbaar wanneer Slideshow Effect (Diavoorstellingeffect) is ingesteld op Simple/Dissolve (Eenvoudig/vervagen). Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop OPTIONS (Opties) en selecteert u vervolgens Playback Options (Afspeelopties) → Slideshow Effect (Diavoorstellingseffect).
  • Schuiven is alleen mogelijk bij de panoramische JPEG-bestanden in de volgende horizontale/verticale formaten. (Als het JPEG-bestand op een pc, enz., wordt bewerkt, is bladeren wellicht niet mogelijk.)
   • Voor horizontaal schuiven: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
   • Voor verticaal schuiven: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
  • Het weergeven van een 3D Sweep Panoramafoto is alleen beschikbaar als het Slideshow Effect (Diavoorstellingseffect) op Simple (Eenvoudig) is ingesteld. (Deze functie is alleen beschikbaar op 3D-compatibele modellen.)
   Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop OPTIONS (Opties) en selecteert u vervolgens Playback Options (Afspeelopties) → Slideshow Effect (Diavoorstellingseffect).