Artikel-ID : 00114820 / Laatst gewijzigd : 25/04/2022Afdrukken

Hoe kan ik mijn Sony lcd-tv (geen Android) programmeren of opnieuw programmeren (kabel-/aardverbinding)?

  Voor u begint


  Digitaal programmeren (lcd-tv (geen Android))

  1. Controleer of de antennekabel juist is aangesloten op de tv.
   Het onderstaande diagram geeft ter illustratie een afbeelding van kabel-/aardverbindingen. Raadpleeg de handleiding die bij uw tv werd geleverd voor details of meer informatie over antenne-aansluiting. Handleidingen zijn te vinden op de ondersteuningswebsite.
   Voorbeeldafbeelding van kabel-/aardverbinding voor tv's.

  2. Zet de tv aan.
  3. Druk op uw afstandsbediening op de knop MENU of HOME (Start).
   Twee illustraties naast elkaar. Links: locatie van de knop Menu op de afstandsbediening. Rechts: locatie van de knop HOME (Start) op de afstandsbediening.
  4. Kies hieronder de optie die het beste overeenkomt met de menustructuur van uw tv. De onderstaande schermafbeeldingen kunnen afwijken van wat u op uw scherm ziet.
   • Optie A: Gebruik de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening en selecteer Settings (Instellingen) → Digital set-up (Digitale instellingen) → Digital Auto Tuning (Digitale automatische programmering) of Auto Tuning (Automatische programmering), zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven.
    Afbeelding
   • Optie B: Gebruik de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening en selecteer Settings (Instellingen) → System Settings (Systeeminstellingen) of Set-up (Instellen) → Channel set-up (Zenderinstelling) → Digital set-up (Digitale instellingen) → Digital Auto Tuning (Digitale automatische programmering) of Auto Tuning (Automatische programmering), zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven.
    Afbeelding
  5. Wanneer u wordt gevraagd Do you want to start Auto Tuning? (Wilt u automatisch programmeren starten?), kiest u Ja of OK en bevestigt u met de Plus-knop Afbeelding.
   Schermafbeelding van tv: 'Wilt u Auto Tuning (Automatisch programmeren) starten?' Yes/No (Ja/Nee)
  6. Kies uit Aards of Kabel.
  7. Wanneer u Aards selecteert, wordt begonnen met automatisch programmeren op de antenne.
  8. Indien bij de vorige stap Kabel is geselecteerd, wordt het menu voor programmeren op de kabel geopend.
  9. U kunt ervoor kiezen om Scan Type (Scantype), Frequency (Frequentie) of Network ID (Netwerk-ID) handmatig in te stellen aan de hand van specifieke netwerkparameters die u van uw provider voor tv-uitzendingen hebt ontvangen.
  10. Als u niets hebt ontvangen, raden we aan dat u de standaardinstellingen gebruikt:
   • Scan type = (Scantype) Snelscan
   • Frequency = (Frequentie) Auto
   • Network ID = (Netwerk-id) Auto
   • Operator (provider): selecteer de naam van uw kabelmaatschappij uit de lijst
  11. Als de scan geen of niet alle kanalen vindt, kunt u proberen om de instelling Scan Type (Scantype) te wijzigen naar Volledige scan.
   • BELANGRIJK: Met een volledige scan kan het een uur of langer duren om uw tv te programmeren. Als u problemen ondervindt bij het programmeren via de kabel, neemt u contact op met uw provider. Ze gebruiken mogelijk andere instellingen.
  12. Ga verder door Start te selecteren.
  13. De tv begint nu met afstemmen. Er wordt een bevestiging weergegeven zodra het afstemmen is voltooid.

  Analoog programmeren (lcd-tv (geen Android))

  Analoog programmeren