Artikel-ID : 00169535 / Laatst gewijzigd : 13/12/2017Afdrukken

Hoe voeg ik favoriete zenders toe aan mijn Sony BRAVIA-TV?

  Veelgebruikte items zoals tv-zenders of toepassingen kunt u toevoegen aan 'Favorieten', zodat u die in de toekomst snel en gemakkelijk kunt openen.

  Een zender toevoegen aan Favorieten:

  1. Kies een zender die u aan Favorieten wilt toevoegen
  2. Druk op de afstandsbediening op de knop [OPTIONS]
  3. Druk op de pijltjestoetsen om [Toevoegen aan Favorieten] te selecteren
   OPMERKING: Op sommige tv-modellen en in het geval van een digitale zender kiest u [Favorieten aanpassen]
  4. Druk op de pijltjestoetsen om [Toevoegen aan Favorieten] te selecteren


  Een toepassing toevoegen aan Favorieten:

  1. Druk op de knop [HOME]
  2. Kies [Application] (Toepassing), ga naar [All Applications] (Alle toepassingen) en kies de gewenste toepassing
  3. Druk op de pijltjestoetsen om [Add to Home Menu] (Toevoegen aan startmenu) te selecteren

  Items in Favorieten openen

  Druk op de knop [HOME], selecteer [TV] / [Applications] (TV / Toepassingen) en kies het gewenste item.


  Een item verwijderen uit Favorieten:

  • Geef het item weer dat u wilt verwijderen, druk op de knop [OPTIONS] en selecteer [Verwijderen uit Favorieten]
  • Als u een toepassing wilt verwijderen, drukt u op de knop [HOME]. Selecteer vervolgens [Applications] (Toepassingen). Kies de toepassing die u wilt verwijderen, druk op de knop [OPTIONS] en selecteer [Remove from Applications] (Verwijderen uit toepassingen)
  • Bij sommige modellen moet u in geval van een digitale zender het te verwijderen item weergeven en op de knop [OPTIONS] drukken. Selecteer vervolgens [Favorieten aanpassen] en kies [Verwijderen uit Favorieten]


  De lijst met toepassingen sorteren:

  1. Druk op de knop [HOME]
  2. Druk op de pijltjestoetsen om [Applications] (Toepassingen) te selecteren
  3. Selecteer het gewenste item en druk op de knop [OPTIONS]
  4. Selecteer [Move Application] (Toepassing verplaatsen)
  5. Daarna kunt u op de pijltjestoetsen drukken om de geselecteerde toepassing te verplaatsen in het sorteervenster.