Artikel-ID : 00165641 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Wat is WPS (drukknop) en hoe gebruikt u deze om een tv, Blu-ray Disc-speler of een ander voor internet geschikt apparaat draadloos met een netwerk te verbinden? (Wi-Fi)

    Routers zijn vaak voorzien van de functie WPS (Wi-Fi Protected Setup). Deze functie is bedoeld om de procedure van het verbinden met een beveiligd draadloos netwerk vanaf een computer of een ander apparaat te vergemakkelijken.
    OPMERKING: Sommige fabrikanten gebruiken de volgende termen in plaats van WPS (Push Button) (WPS (drukknop)) om deze functie aan te duiden.

    • Wi-Fi Simple Config
    • Push 'n' Connect
    • PBC
    • QSS (Quick Secure Setup)

    Controleer of de router en het voor internet geschikte apparaat de functie WPS ondersteunen:

    1. Kijk of uw modem of router een WPS-knop heeft:
      Voorbeelden van WPS-drukknoppen
    2. Ga naar het menu Network (Netwerk) van uw voor internet geschikte apparaat om te zien of de WPS-optie aanwezig is. 
      WPS-keuze

    Voer de volgende stappen uit om een verbinding door middel van WPS (drukknop) in te stellen:

    1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Netwerk.
    4. Selecteer Instellen netwerk of Netwerkverbinding instellen.
    5. Selecteer Draadloos, Draadloos LAN of Wi-Fi.
    6. Selecteer WPS (drukknop).
    7. Selecteer Start zodat de tv naar de WPS-verbinding gaat zoeken.
      Zoeken naar de verbinding
    8. Druk op de WPS-knop op de router om een verbinding tot stand te brengen. Afhankelijk van de router en de thuisconfiguratie, kan het enkele minuten duren voordat de verbinding is gemaakt.
      OPMERKINGEN: Meestal wordt met een knipperend lampje op de router aangegeven dat de verbinding tot stand is gebracht.
    9. Zodra de verbinding is gemaakt, selecteert u OK.
      WPS geslaagd

    WPS-drukknopmethode voor Android TV's

    1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Netwerk.
    4. Selecteer in de categorie Netwerk de optie Instellen netwerk.
    5. Selecteer in Instellen netwerk de optie Beginner of Expert.
      • Snelinstelling
        1. In het scherm Selecteer hoe u verbinding met het netwerk wilt maken selecteert u Wi-Fi.
        2. In het scherm Selecteer een verbindingsmethode voor uw draadloze router selecteert u Verbinden via WPS-knop.

          Verbinden via WPS-knop

        3. Druk op de WPS-knop op de draadloze router.

          OPMERKING: Het zoeken naar de netwerkrouter wordt afgebroken als u niet binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukt.

      • Expert-instelling
        1. In het scherm Device Network (Apparaatnetwerk) selecteert u Wi-Fi.
        2. In het scherm Network Wi-Fi (Netwerk-Wi-Fi) selecteert u Connect via WPS (Verbinden via WPS).

          Verbinden via WPS bij Expert-instelling

        3. Druk op de WPS-knop op de router.

          Zoeken naar WPS-router

      Als de WPS-verbinding mislukt, probeert u het volgende:

      • Controleer of de WPS-functie van de router is ingeschakeld.
      • Zet de router dichter bij het apparaat.

      Neem contact op met de fabrikant van de router of uw internetprovider voor meer hulp.