Artikel-ID : 00137894 / Laatst gewijzigd : 23/08/2023Afdrukken

Het lukt niet om mijn touchpad-afstandsbediening te registreren op een Sony Android-tv

  Voer de hieronder beschreven stappen uit om de afstandsbediening opnieuw te koppelen.

  1. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en plaats ze opnieuw.
  2. Ga naar Settings (Instellingen) en schakel de Bluetooth-instellingen naar Off (Uit) en weer naar On (Aan).

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) in de categorie Network & Accessories (Netwerk en accessoires).
  4. Selecteer Uit.
  5. Selecteer Ja.
  6. Selecteer On (Aan).

  3. Koppel de afstandsbediening opnieuw.

  Indien de touchpad-afstandsbediening op een andere tv is geregistreerd, zet u die tv uit en volgt u de onderstaande stappen om uw touchpad-afstandsbediening opnieuw te registreren op de gewenste tv.

  Wanneer wordt gekoppeld met de infraroodafstandsbediening

  1. Zet de tv aan.
  2. Druk op de infraroodafstandsbediening op de knop HOME.
  3. Selecteer Settings (Instellingen).
  4. Selecteer Touchpad Remote Control settings (Instellingen voor touchpad-afstandsbediening) in de categorie Network & Accessories (Netwerk en accessoires).
  5. Selecteer Pair Touchpad Remote Control (Touchpad-afstandsbediening koppelen).
  6. Selecteer Yes (Ja).
  7. Volg de instructies op het scherm.

  Wanneer wordt gekoppeld zonder infraroodafstandsbediening

  1. Zet de tv aan.
  2. Druk op het achterpaneel van de tv 7 seconden lang op de knop INPUT

   OPMERKING: In de volgende afbeelding is een voorbeeld te zien van de knop INPUT.

   Input-knop

  3. Volg de instructies op het scherm.

  OPMERKINGEN: