Artikel-ID : 00119428 / Laatst gewijzigd : 12/10/2018Afdrukken

Het zoekvak verschijnt niet, zelfs niet als ik op de touchpad-afstandsbediening op de microfoonknop druk

    Voice Search (Gesproken zoeken) kan niet altijd worden gebruikt. De functie kan alleen worden gebruikt wanneer de microfoonknop wordt ingedrukt die wordt weergegeven in het zoekvak.