Artikel-ID : 00256766 / Laatst gewijzigd : 23/04/2021Afdrukken

De afstandsbediening van de tv werkt niet meer na een update van de tv-software

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit probleem kan zich voordoen als de instellingen voor de Servicevervanging zijn ingesteld op Aan. Volg deze stappen om het probleem op te lossen.

  1. Koppel alle kabels (behalve het netsnoer) en andere apparaten los van de tv.
  2. Koppel het netsnoer los en sluit deze vervolgens weer aan.
  3. Wijzig de instellingen voor Servicevervanging naar Uit:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Systeem settings.
   4. Selecteer Channel Setup (Zenders selecteren).
   5. Selecteer Digitaal Set-up.
   6. Selecteer Technical Setup (Technische set-up).
   7. Selecteer Servicevervanging en stel in op UIT.

  OPMERKING: Als u de instellingen van de Servicevervanging niet kunt instellen op UIT, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.