Artikel-ID : 00127330 / Laatst gewijzigd : 28/01/2019Afdrukken

Onze ultieme handleiding over instellingen voor het perfecte tv-beeld

  Het idee van het perfecte televisiebeeld zal ongetwijfeld van persoon tot persoon verschillen - het is gewoon een kwestie van smaak. Desalniettemin kunnen de kleur, het contrast en de helderheid van elk tv-scherm gemakkelijk worden verbeterd: het enige wat nodig is, zijn een paar aanpassingen van instellingen op de achtergrond. Zo gaat u aan de slag:

  Voorbereiding
  Voordat we beginnen, downloadt u het testbeeld dat als bijlage aan deze pagina is toegevoegd. Sla het testbeeld op een USB-stick op. Steek de USB-stick in uw tv en open het beeld met de mediaspeler, zodat het testbeeld op het scherm wordt weergegeven. Voor onze nieuwste Android-tv's dient u het bestand af te spelen via een dvd- of Blu-ray-speler, omdat u geen beeldinstellingen kunt wijzigen vanuit de Album-app.

  U kunt altijd het beste beginnen met het wijzigen van de basisinstellingen. Om dat nauwkeurig te kunnen doen, moeten we echter een paar geavanceerde functies uitschakelen. Ga vanuit het startscherm van de tv naar ‘Settings’ (Instellingen) > ‘System Settings’ (Systeeminstellingen) > ‘Eco’ (Eco) en schakel de Light Sensor (Lichtsensor) uit. Ga vervolgens naar Settings icon‘Settings’ (Instellingen)* > ‘Picture’ (Beeld) en zet ‘Reality Creation’, ‘Smooth Gradation’ (Vloeiende gradatie) en alle functies voor ‘Noise Reduction’ (Ruisonderdrukking) uit.

  OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.

  We raden aan dat u de functie ‘Backlight’ (Achtergrondverlichting) op ongeveer zeven of acht laat staan en dat u de beeldmodus instelt op ‘Standard’ (Standaard). Klik na de aanpassingen op ‘Advanced’ (Geavanceerd) en zet alles uit.

  OPMERKING: Let erop dat u de beeldinstellingen alleen opent via het startscherm van de tv door op uw afstandsbediening op de knop ‘Home’ te drukken.  Indien u de instellingen opent via de knop ‘Options’, past u de instellingen voor slechts één bron aan en niet voor de televisie als geheel. Let er ook op dat de doelingangen zijn ingesteld op ‘Common’ (Algemeen).

  Uw tv kalibreren
  Allereerst moeten we controleren of het beeld de juiste afmetingen heeft. In het algemeen vergroten tv's het beschikbare signaal enigszins, waardoor een beeld ontstaat dat niet zo scherp is als het zou kunnen zijn. U kunt dit mogelijk zien door naar de resolutiestrepen te kijken, waarop een moiréachtig effect te zien is. Om de echte beeldafmetingen te zien, gaat u naar ‘Settings’ (Instellingen) > ‘Display’ (Display) > ‘Screen’ (Scherm). Zet vervolgens het automatische weergavegebied op ‘Off’ (Uit) en het weergavegebied op ‘Full Pixel‘ (Volledige pixel). U zou nu de volledige pijlen in elke hoek moeten kunnen zien en het moiré in het resolutieveld zou moeten zijn verdwenen.

  Uw tv kalibreren

  Helderheid aanpassen
  Kijk naar het zwartste gedeelte van de balk met grijswaarden op het testbeeld. Pas vervolgens de helderheid van uw tv zo aan dat het zwarte veld links zo zwart mogelijk is. Zodra u nog een verschil kunt zien met het volgende veld rechts, hebt u de helderheid goed ingesteld. Als u geen verschil kunt zien tussen de twee velden, zet u de helderheid geleidelijk hoger totdat u wel verschil ziet

  Helderheid aanpassen

  Contrast aanpassen
  Nu moeten we naar het lichtste gedeelte van de balk met grijswaarden op het testbeeld kijken. Begin het contrast van uw tv aan te passen. Ga door totdat het meest rechtse veld wit is en u nog steeds een verschil kunt zien tussen dit veld en het gedeelte direct daarnaast. Als u geen verschil ziet, is uw contrast te hoog ingesteld.

  Contrast aanpassen

  Scherpte aanpassen
  Wanneer de scherpte van een televisie te hoog is ingesteld, gaat het beeld onnatuurlijk en kunstmatig lijken. Om dit te voorkomen, past u de scherpteniveaus zo aan dat er geen heldere rand om de lijnen van het kruis in het testbeeld heen zit. Als u een witte rand kunt zien, verlaagt u gewoon de scherpte totdat de witte rand verdwijnt.

  Scherpte aanpassen

  Kleurverzadiging aanpassen
  Pas de kleurverzadiging aan naar een niveau waarop u verschil kunt zien tussen alle kleurgradaties op het testbeeld. Let vooral op het middelste gedeelte van de kleurschaal en de afbeelding in het midden van het testbeeld. Zo zorgt u ervoor dat huidtinten natuurlijk lijken.

  Kleurverzadiging aanpassen

  Extra instellingen
  Nu alle basisinstellingen van de tv zijn geoptimaliseerd, zou u het verschil al moeten kunnen merken. Maar voordat u de afstandsbediening neerlegt, is het de moeite om even terug te gaan naar de geavanceerde instellingen. Zet daar de instellingen aan die net dat beetje extra detail geven. We raden het volgende aan:  

  • ‘Reality Creation’ > ‘On’ (Aan). Dit verbetert de kwaliteit van uw beelden door verloren details te herstellen.
  • ‘Smooth Gradation’ (Vloeiende gradatie) > ‘Medium’ (Gemiddeld). Dit verbetert de kleurgradaties van alle bronnen nog verder en is bijzonder efficiënt bij signalen die sterk gecomprimeerd zijn. U zult bijvoorbeeld het verschil kunnen merken in de verschillende kleurschakeringen van een blauwe lucht.
  • Indien u alleen digitale bronnen gebruikt, raden we aan dat u alle ruisonderdrukkingsinstellingen uit laat staan.

  Alle overige instellingen (waaronder kleurtemperatuur en zwartcorrectie in de geavanceerde instellingen) kunt u naar eigen smaak aanpassen. Neem de tijd om wat met deze instellingen te experimenteren en kijk wat u het beste bevalt.

  Instellingen optimaliseren voor verschillende bronnen
  Een van de eenvoudigste manieren om de algehele beeldkwaliteit snel te verbeteren, is de scène selecteren die overeenkomt met uw inhoudsbron. Indien u bijvoorbeeld een PlayStation 4 hebt aangesloten op een van de HDMI-poorten, dient u ‘Game’ te selecteren in het scèneselectiemenu. Als u een pc hebt aangesloten, kunt u het beste ‘Graphics’ selecteren. Vervolgens kunt u de instellingen naar uw eigen smaak verder verfijnen. Let er wel op dat u instellingen aanpast via de knop ‘Options’ op uw afstandsbediening, zodat de wijzigingen alleen worden toegepast op de specifieke bron.

  Nu alle beeldinstellingen op uw tv zijn geoptimaliseerd, zou u een echte verbetering moeten kunnen zien - en u dacht dat het beeld waar u mee begon er al geweldig uitzag! Het enige wat u nu nog hoeft te doen is achteroverleunen, ontspannen en genieten van de allerbeste beeldkwaliteit die mogelijk is.