Artikel-ID : 00123492 / Laatst gewijzigd : 25/03/2024Afdrukken

Een software-update uitvoeren op uw tv

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u uw tv bijwerkt met de nieuwste software, hebt u toegang tot de nieuwste functies en worden specifieke problemen opgelost.

  BELANGRIJK:

  • Lees de instructies zorgvuldig door.
  • Schakel de tv niet UIT en haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.
  • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
  • Stop elke opname voordat u een firmware-update start.

  Voor u begint

  • Uw tv moet verbinding hebben met internet om software-updates rechtstreeks te kunnen ontvangen en installeren. Als uw tv echter geen internettoegang heeft, kunt u het updatebestand ook downloaden naar een computer, het bestand opslaan op een USB-flashstation en het flashstation gebruiken om de update op uw tv te installeren. Afhankelijk van het model kunt u mogelijk ook de nieuwste software via uitzending ontvangen.
  • De stappen voor het bijwerken van de software verschillen al naargelang het menusysteem van uw televisie. Raadpleeg dit artikel als u het type tv-model wilt bevestigen: Controleren of uw BRAVIA-tv een Google TV™, Android TV™, of andere tv is.

  Google TV- en Android TV-modellen

  Andere tv-modellen

  Opmerking: De hier afgebeelde screenshots zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw land, model of firmwareversie.