Artikel-ID : 00156314 / Laatst gewijzigd : 02/02/2018Afdrukken

De demonstratiemodus (DEMO) op de tv uitschakelen

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen in deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de handleiding bij het product.

  • Er bevindt zich een HOME- of MENU-knop op de achterzijde of zijkant van de tv.

   U kunt de demonstratiemodus uitschakelen door de HOME- of MENU-knop op de tv langer dan 10 seconden ingedrukt te houden. Het bericht Demo mode: Off (Demonstratiemodus: Uit) verschijnt op het scherm.

   Als het 10 seconden ingedrukt houden van de HOME- of MENU-knop niet werkt, houdt u de CH/INPUT-knop 10 seconden ingedrukt.

  • Er is geen HOME- of MENU-knop op de tv zelf.

   U kunt de demonstratiemodus uitschakelen door de CH/INPUT-knop op de tv meer dan 10 seconden ingedrukt te houden. Het bericht Demo mode: Off (Demonstratiemodus: Uit) verschijnt op het scherm.

   Als het 10 seconden ingedrukt houden van de CH/INPUT-knop niet werkt, voer dan de deze stappen uit om de DEMO-modus uit te schakelen:

   1. Druk op de knop HOME of MENU op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Installatie.
   4. Selecteer Eerste configuratie en volg de instructies op het scherm.

    OPMERKING: Een van de stappen tijdens de Eerste configuratie is het instellen van de kijkomgeving. Vergeet niet HOME te selecteren bij het uitvoeren van deze stap.

  OPMERKING: De DEMO-modus kan ook worden uitgeschakeld via het herstellen van de fabrieksinstellingen van de tv .