Artikel-ID : 00158077 / Laatst gewijzigd : 02/02/2018Afdrukken

De tv schakelt vanzelf uit of het beeld gaat op zwart terwijl het geluid hoorbaar blijft

  Dit antwoord geeft informatie over het uitschakelen van verschillende functies die ertoe kunnen leiden dat de tv automatisch in-/uitschakelt of dat er geen beeld meer is:

  BELANGRIJK:

  Als de tv wordt ingeschakeld:

  • Zet de Timer op Uit:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Voorkeuren in de categorie Instellingen.
   4. Selecteer Klok/Timers.
   5. Selecteer Timer.
   6. Selecteer Uit.
  • Zet de instelling TV auto power on (Tv automatisch inschakelen) van de BRAVIA-synchronisatie-instellingen op Uit:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Externe ingangen in de categorie TV.
   4. Selecteer BRAVIA-synchronisatie-instellingen .
   5. Selecteer TV auto power on (Tv automatisch inschakelen).
   6. Stel in op Uit

  Als de tv uitschakelt of het beeld op zwart gaat, terwijl het geluid verder hoorbaar is:

  • Zet deSleep Timer (Slaaptimer) op Uit:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Voorkeuren in de categorie Instellingen.
   4. Selecteer Klok/Timers.
   5. Selecteer Sleep timer (Slaaptimer).
   6. Selecteer Uit.
  • Controleer de volgende instellingen in het gedeelte ECO van het menu.
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Voorkeuren in de categorie Instellingen.
   4. Selecteer Eco.
   5. Controleer de instelling voor Aanwezigheidssensor, Inactieve TV standby en Auto Shut-off (Automatisch uitschakelen).

  OPMERKING: Hieronder staan betere beschrijvingen van deze instellingen:

  Klok/Timers:

  • Timer: Schakelt de tv vanuit de stand-bymodus in op een door u ingesteld tijdstip, op een bepaald kanaal of met de invoer van uw voorkeur
  • Sleep Timer (Slaaptimer): Zet de tv in de stand-bymodus na een vooraf ingestelde tijdsduur

  ECO:

  • Aanwezigheidssensor: Als de sensor na een bepaalde periode geen beweging voor de tv detecteert, schakelt het beeld automatisch uit, maar blijft het geluid van de tv aan. Als in de modus Picture-off (Beeld uit) gedurende 30 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, schakelt de tv naar de stand-bymodus. In sommige gevallen wordt de tv uitgeschakeld als u zich te dicht bij de tv bevindt of als de sensor wordt geblokkeerd door een voorwerp
  • Inactieve TV standby: Schakelt de tv uit na een vooraf ingestelde tijd van inactiviteit. Als u bijvoorbeeld voor de ingestelde tijdsduur geen knop van de afstandsbediening indrukt, wordt de tv uitgeschakeld.
  • Auto Shut-off (Automatisch uitschakelen): schakelt de tv uit als er een bepaalde tijdsduur geen invoersignaal wordt gedetecteerd.