Artikel-ID : 00095902 / Laatst gewijzigd : 29/01/2020Afdrukken

Fout 1107 of 2123 of 3218 of 7003 verschijnt tijdens het instellen van het netwerk of als ik probeer toegang te krijgen tot internetinhoud

  De oorzaak van fout 1107, 2123, 3218, 5010 of 7003

  Deze foutcodes worden in de volgende gevallen weergegeven.

  • De verbinding met internet is verbroken of instabiel.
  • De lijnsnelheid van het netwerk is afgenomen (vooral bij een verbinding met een draadloos LAN)

  Ook in andere gevallen dan de bovengenoemde kunnen deze foutcodes verschijnen. De oorzaak kan tijdelijk zijn, zoals gekruiste lijnen. Soms is het probleem verholpen nadat u enige tijd niets hebt gedaan. Het is in dit geval misschien niet mogelijk om de oorzaak vast te stellen.

  1. Controleer of de tv correct verbinding maakt met internet.

   Voor Android TV-modellen volgt u de onderstaande stappen:

   1. Druk op de knop HOME.
   2. Selecteer Help.
   3. Selecteer Symptomen internetconnectiviteit.

   Voor modellen die vóór 2015 zijn geproduceerd, volgt u de onderstaande stappen:

   1. Druk op de knop HOME.
   2. Selecteer Help.
   3. Selecteer Customer Support (Klantenondersteuning).
   4. Selecteer Symptomen internetconnectiviteit.

    Als er bij een of meer van de diagnoseresultaten Mislukt staat:
    De tv heeft geen verbinding met internet. Controleer de instelling van uw netwerkaansluiting: 
    De BRAVIA-TV kan niet met het internet worden verbonden .
    Als bij alle diagnoseresultaten OK staat: 

     Als er een foutbericht blijft verschijnen, is er mogelijk sprake van een specifiek probleem.
     Is het een al bekend probleem, dan kan het worden verholpen door een software-update uit te voeren. Voer een software-update uit:   Een software-update uitvoeren. 
     Als het hierdoor niet is verholpen, kunt u het volgende doen:
  2. Schakel de tv uit.
  3. Maak de stekker van de tv los.
  4. Maak de stekkers van de router en modem los.
  5. Sluit de stekkers van de router en modem na 2 minuten weer aan.
  6. Sluit de stekker van de tv weer aan.
  7. Schakel de tv in.
  8. Probeer na 5 minuten enkele keren Internetinhoud vernieuwen.

  OPMERKING: De optie Internetinhoud vernieuwen is beschikbaar voor tv's die in of vóór 2014 zijn geproduceerd. Op Android TV's is de optie niet beschikbaar.
   

      2. Controleer de volgende instellingen en gebruiksomgeving.

  OPMERKING: Het is mogelijk dat het probleem niet aan de tv ligt, maar aan de netwerkomgeving. Neem in dat geval zo nodig contact op met andere bedrijven.

  1. Herstel de originele fabrieksinstellingen van de tv:
   De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen.
   De originele fabrieksinstellingen van de Android TV van Sony herstellen.
  2. Voorkom dubbele routers
   Een router wijst een IP-adres toe aan het apparaat zodat verbinding met internet kan worden gemaakt. Als er twee routers zijn geïnstalleerd, kunnen deze foutcodes verschijnen vanwege de dubbele IP-adressen. Neem contact op met de fabrikant van de router, onderbreek de routeringsfunctie van de ene router of maak de installatie van een van de routers ongedaan en controleer dan of de situatie is verbeterd.
  3. Controleer de snelheid van de netwerklijn
   Er zijn verschillende factoren waardoor de snelheid van de netwerklijn afneemt. Probeer het volgende om de mogelijkheden te benoemen die een factor zouden kunnen worden.   

   factoren die de lijnsnelheid beïnvloeden

   [1]: Tv
   [2]: Ander apparaat
   [3]: Router
   [4]: Modem
   [5]: Internetprovider
   [6]: Toepassingsleverancier

   1. Tussen de tv en de router 5 sterren
    Mogelijkheid die een factor kan worden
    Ook als de tv verbinding kan maken met internet, wordt een foutcode weergegeven als de communicatiesnelheid laag is. Vooral als u een draadloos LAN gebruikt, kan de verbindingssnelheid van het draadloze LAN aanzienlijk afnemen door de afstand of door storing van radiogolven tussen de router en de tv. Voer (tijdelijk, alleen om dit probleem op te lossen) de volgende stappen uit om de oorzaak te achterhalen.

    Als u een draadloos LAN gebruikt:
    • Sluit de tv en de router aan op een bekabeld LAN
    • Schakel de stroom uit van andere draadloze apparaten
    Als u een bekabeld LAN gebruikt:
    • Gebruik een kabel die overeenkomt met communicatiecategorie 5 of hoger

    Als u het probleem met de bovenstaande stappen hebt verholpen, is de communicatiesnelheid tussen tv en router de oorzaak. Voer de volgende stappen uit.

    Als u een draadloos LAN gebruikt:
    • Sluit de tv en de router aan op een bekabeld LAN (aanbevolen)
    • Zet tv en router dichter bij elkaar en gebruik dan een draadloos LAN
    • Voorkom dat andere draadloze apparaten er ook gebruik van maken of verander de draadloze zender
    Als u een bekabeld LAN gebruikt:
    • Gebruik een kabel die overeenkomt met communicatiecategorie 5 of hoger

   2. Netwerkverkeer met andere apparaten
    Mogelijkheid die een factor kan worden 4 sterren
    Er geldt een limiet voor de hoeveelheid gegevens die een router in één keer kan leveren. De netwerklijnsnelheid kan aanzienlijk afnemen als internet tegelijkertijd ook door andere apparaten wordt gebruikt. Vooral het weergeven van video op een ander apparaat en het downloaden van software hebben invloed op het verkeer als grote hoeveelheden gegevens moeten worden gedownload. Verhinder gelijktijdig gebruik door andere draadloze apparaten en controleer vervolgens of de situatie is verbeterd.

   3. Netwerkverkeer bij de internetprovider
    Mogelijkheid die een factor kan worden 1 ster
    • Problemen bij de internetprovider
    • Dataverkeer vanwege gelijktijdig gebruik door gebruikers met dezelfde internetprovider
     De netwerklijnsnelheid kan tijdelijk zijn afgenomen om bovengenoemde oorzaken. Het is lastig om te bepalen of het bovenstaande de oorzaak van de fout is. U kunt de tv bijvoorbeeld gebruiken op een andere tijdstip, wanneer het minder druk is, en controleren of de foutcodes dan nog verschijnen.

   4. Netwerkverkeer bij de toepassingsleverancier
    Mogelijkheid die een factor kan worden 2 sterren 
    Als de toegang is geconcentreerd op de toepassingsleverancier voor internetinhoud, zoals bij toepassingen voor live video streamen, kan die drukte er de oorzaak van zijn dat de foutcodes worden weergegeven. Het is lastig om te bepalen of het bovenstaande de oorzaak van de fout is. U kunt de tv bijvoorbeeld gebruiken op een andere tijdstip, wanneer het minder druk is, en controleren of de foutcodes dan nog worden weergegeven.

  Als hetzelfde probleem zich blijft voordoen, downloadt u de software-update en werkt u uw tv bij met een USB-stick .