Artikel-ID : 00202496 / Laatst gewijzigd : 07/09/2023Afdrukken

Wat is Netflix Calibrated Mode en hoe kan ik deze in- of uitschakelen?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Met Netflix Calibrated Mode op uw Android TV™ of Google TV™ krijgt u een beeldkwaliteit die de visie en intentie van een filmmaker benadert. Volg de onderstaande instructies om de modus op uw tv in of uit te schakelen, afhankelijk van uw tv-model:

  Voor Android TV's en Google TV's die na 2019 zijn uitgebracht

  Relevante Android TV- en Google TV-modellen

  • Modellen uit 2021: Serie X95J, Z9J, X90J_X91J_X92J_X93J_X94J (50–75, 100), A90J, A80J_A83J_A84J, X91J (85)
  • Modellen uit 2020: Serie A9_A9S, A8_A8H, Z8H_ZH8, XH95_X95H (55, 65, 75), XH95_X95H (49, 85), XH90_X90H_X91H_XH92
  • Modellen uit 2019: Serie Z9G_ZG9, A9G_AG9, XG95_X95G

  Netflix Calibrated Mode in- of uitschakelen

  1. Open Netflix.
  2. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op tandwielpictogram Quick Settings (Snelle instellingen).

   Instellingen voor knoppen op de afstandsbediening

  3. Selecteer Settings (Instellingen).
  4. Kies Display & Sound (Weergave en geluid).
  5. Selecteer Beeld.
  6. Stel Netflix Calibrated mode in op ON (Aan) of OFF (Uit)

  Opmerkingen:

  • Als Netflix Calibrated mode is ingesteld op ON (Aan), worden de instellingen voor Picture mode (Beeldmodus) grijs.
  • Als u andere instellingen voor Picture mode (Beeldmodus) wilt kiezen, volgt u stap 1 - 6 hierboven om Netflix Calibrated mode uit te schakelen.


  Voor de serie A9F_AF9 en Z9F_ZF9 (modellen uit 2018)

  1. Open Netflix.
  2. Druk op ACTION MENU op de meegeleverde afstandsbediening.
  3. De volgende stap anders zijn. Dit hangt af van uw tv en hoe het menu op het scherm wordt weergegeven.
   A: Menu onder aan het scherm, B: Menu boven aan het scherm
   1. Als het menu onder aan het scherm wordt weergegeven (Snelle instellingen):
    1. Selecteer Instellingen
    2. Kies Display & Sound (Weergave en geluid)
    3. Kies Picture (Beeld)
    4. Stel Netflix Calibrated mode in op ON (Aan) of OFF (Uit)
   2. Als het menu boven aan het scherm wordt weergegeven (Action Menu)
    1. Kies Picture adjustments (Beeldaanpassingen)
    2. Stel Netflix Calibrated mode in op ON (Aan) of OFF (Uit).

  Opmerkingen:

  • Als Netflix Calibrated mode is ingesteld op ON (Aan), worden de instellingen voor Picture mode (Beeldmodus) grijs.
  • Als u andere instellingen van Picture mode (Beeldmodus) wilt kiezen, volgt u de bovenstaande stappen om Netflix Calibrated mode uit te schakelen.