Artikel-ID : 00273948 / Laatst gewijzigd : 20/01/2022Afdrukken

Sommige apps zoals Prime Video, Netflix en YouTube werken niet op mijn Android TV na een software-update

  Het is mogelijk dat sommige apps zoals Prime Video-, Netflix- en YouTube-streamingdiensten niet reageren na een software-update, terwijl andere normaal werken op uw Android TV. Dit gebeurt omdat de klokinstellingen van de tv niet correct zijn. Stel de tv-klok in op de juiste netwerktijd om het probleem op te lossen.

  1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
  2. Kies Settings (Instellingen).
  3. Onder de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren) kiest u Date & time (Datum en tijd).
  4. Selecteer Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
  5. Kies Use network-supplied time (Netwerktijd gebruiken) of On (Aan).

  Opmerking: In sommige gevallen is uw tv mogelijk verbonden met internet, maar wordt er geen verbinding weergegeven. Door de klok in te stellen op de netwerktijd kan dit probleem worden opgelost.