Artikel-ID : 00239996 / Laatst gewijzigd : 06/07/2023Afdrukken

Gameconsole

  Voordat u het apparaat aansluit

  • Controleer of uw tv is voorzien van de meest recente systeemsoftware (firmware). Systeemsoftware-updates zijn beschikbaar voor bepaalde lcd-tv's. 

  Aansluiten

  1. Volg hieronder de stappen 1 tot 4 om de gameconsole aan te sluiten op de tv.

  2. Zet de tv aan en wijzig het tv-kanaal naar HDMI. Zorg dat de tv op de juiste video-ingang is ingesteld om het HDMI-signaal te ontvangen. De meeste tv-afstandsbedieningen hebben een Ingang-knop waarmee u van de ene ingang naar de volgende gaat. Druk herhaaldelijk op de Ingang-knop totdat de juiste HDMI-ingang op de tv wordt weergegeven. Vergeet niet te controleren op welke ingang van de tv de computer is aangesloten.
  3. Zet de gameconsole aan door op de Aan/uit-knop te drukken.

  4. (Opmerking voor PlayStation 4)
   Als u geen beeld kunt krijgen wanneer het PlayStation 4-systeem is ingeschakeld (het e aan/uit-lampje wordt wit), houdt u simpelweg de aan/uit-knop minimaal zeven seconden ingedrukt (totdat het systeem twee keer piept) om het systeem uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.