Artikel-ID : 00169085 / Laatst gewijzigd : 02/02/2018Afdrukken

De DEMO-modus op de tv uitschakelen

  Voer de onderstaande stappen uit.

  1. Herstel de fabrieksinstellingen. Raadpleeg voor meer informatie  De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen.
   Nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt het oorspronkelijke installatiescherm weergegeven.
  2. Selecteer tijdens de eerste configuratie Start op het scherm Location (Locatie).

     Afbeelding