Artikel-ID : 00129260 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Hoe kan ik mijn Sony lcd-tv afstemmen of opnieuw afstemmen (Gids voor meerdere satellietantennes)?

  Deze gids geeft stap voor stap instructies voor het uitvoeren van basisafstemming voor maximaal vier satellietantennes (LNB).

  BELANGRIJK: Voordat u begint met de afstemprocedure, hebt u de basisgegevens van uw satellietsysteem nodig (zoals welke satelliet wordt ontvangen of hoe het signaal van de satellietantenne naar de tv wordt gestuurd). Deze informatie kunt u achterhalen door contact op te nemen met uw provider voor tv-uitzendingen en de leverancier van uw satellietantenne.

  De onderstaande procedure geldt voor alle Sony lcd-tv's (uitgezonderd Android-tv's). Afhankelijk van uw model tv kunnen er echter kleine verschillen zijn met betrekking tot de indeling van de afstandsbediening en de interface van het menu.

  Als u op enig moment meer hulp nodig hebt, kunt u meer informatie vinden in de ingebouwde Help-gids van uw tv of door naar de ondersteuningspagina van uw model tv te gaan.

  Pijltjestoetsen op de afstandsbedieningPijltjestoetsen op de afstandsbediening
  Gebruik de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening om door het tv-menu te bladeren.Selecteer opties door op de toets "+" (plus) te drukken. Dit is de ronde toets in het midden van het cirkelvormige Menu-gedeelte van uw afstandsbediening.

   

  1. Zet de tv aan en zorg ervoor dat de kabel van de satelliet (de antenne) goed op de tv is aangesloten.
  2. Ga verder door op [MENU] of [HOME] te drukken, al naargelang de indeling van uw afstandsbediening.
    Home of Menu Afbeelding
    
  3. Selecteer Settings (Instellingen) Digital Set-up (Digitale instellingen) Satellite Auto Tuning (Automatisch afstemmen voor satelliet).
  4. Bij de vraag "Do you want to start Auto Tuning?" (Wilt u automatisch afstemmen starten?) selecteert u Yes (Ja).
  5. Selecteer Next (Volgende).
  6. In deze stap wordt u gevraagd om te kiezen tussen twee satellietzenderlijsten.
   Kies General Satellite (Algemene satelliet) en bevestig.

   Afbeelding
  7. Wanneer wordt gevraagd welk scantype u wilt kiezen, selecteert u Normal Scan (Normaal scannen).

   Afbeelding
  8. Stel het Scantype in op Full Scan (Volledig scannen) en druk op Next (Volgende). 

   Afbeelding
  9. Selecteer Satellite 1 (Satelliet 1) en druk op OK.

   Afbeelding
  10. Selecteer LNB Configuration (LNB-configuratie) en druk op OK.

   Afbeelding

   Nu kunt u de balken voor signaalsterkte en signaalkwaliteit zien. Deze zouden bijna op MAX moeten staan. Dit geeft aan dat u een signaal van de satelliet ontvangt en dat u kunt beginnen af te stemmen op kanalen.

   OPMERKING: Als de balken een zwak signaal aangeven of helemaal niets aangeven, dient u de afstemparameters te wijzigen (meestal LNB Voltage (LNB-spanning) en/of DiSEqC control (DiSEqC-regeling) in LNB configuration (LNB-configuratie) of Polarization (Polarisatie) in Transponder
   (Transponder)
  11. Activeer DiSEqC A en bevestig met OK. Druk vervolgens tweemaal op de toets RETURN op de afstandsbediening om terug te gaan naar het menu Select Satellite (Satelliet selecteren).

   Afbeelding
  12. Selecteer Satellite 2 (Satelliet 2) en druk op OK.

   Afbeelding
  13. Activeer Satellite 2 (Satelliet 2) door deze optie in te stellen op ON (AAN).

   Afbeelding
  14. Selecteer LNB Configuration (LNB-configuratie) en druk op OK.

   Afbeelding
  15. Activeer DiSEqC B en bevestig met OK. Druk tweemaal op de toets RETURN op de afstandsbediening om terug te gaan naar het menu Select Satellite (Satelliet selecteren).

   Afbeelding
  16. Druk op Start.

   Afbeelding
  17. De tv begint nu met afstemmen. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen.
   Herhaal de stappen 9 tot en met 15 als u ook Satelliet 3 (DiSEqC C) en/of Satelliet 4 (DiSEqC D) wilt scannen.

   Afbeelding

   Afbeelding

  OPMERKING: De hier afgebeelde screenshots zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken afhankelijk van het land, model of de firmwareversie.