Artikel-ID : 00175525 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

Een andere tv dan een Android TV resetten of de fabrieksinstellingen herstellen

  BELANGRIJK: deze oplossing is van toepassing op BRAVIA-TV's (geen Android TV's). Voor informatie over het resetten van een Android TV raadpleegt u Een Android TV resetten of de fabrieksinstellingen herstellen .

  De tv wordt gereset om de standaardinstellingen te herstellen wanneer de tv niet goed werkt. De volgende twee methoden zijn beschikbaar, die afhankelijk van het probleem uit meerdere stappen kunnen bestaan. Kies afhankelijk van de symptomen die uw tv vertoont, de geschikte resetmethode.

  1. Stap 1 (power-reset):
   Als de tv niet goed werkt, voert u eerst een power-reset uit, zoals hieronder beschreven. Vervolgens controleert u of het probleem is opgelost.

   Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony

  2. Stap 2 (fabrieksinstellingen herstellen):
   Als het probleem na de power-reset uit Stap 1 nog niet is opgelost, kunt u proberen de fabrieksinstellingen te herstellen.

   WAARSCHUWING VOOR LCD- EN PLASMA-TV'S: Bij deze procedure worden de videokalibratie-instellingen van de tv gereset.

   De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen