Artikel-ID : 00161937 / Laatst gewijzigd : 20/12/2020Afdrukken

Een internetapparaat met een netwerk verbinden via een draadloze brug

  OPMERKING: Niet alle Blu-ray Disc-spelers of tv's beschikken over internetfunctionaliteit. Controleer de specificaties of de handleiding die bij het product werd geleverd om te zien of uw product over de functies beschikt die in deze oplossing worden beschreven.  

  Voer de onderstaande stappen uit om een draadloze brug in te stellen:

  1. Controleer via een computer of tablet of de netwerkverbinding is ingesteld en of deze functioneert.
   OPMERKING: Vraag uw internetprovider om aanwijzingen voor het instellen van het netwerk en het activeren van de modem.

  2. Bepaal of er al een draadloze verbinding is ingesteld en of deze werkt met andere apparaten op het netwerk (computer, tablet, enz.)
   1. Als andere apparaten niet draadloos werken, vraagt u uw internetprovider of routerfabrikant voor instructies voor het inschakelen en instellen van draadloze toegang. Anders hebt u twee brugapparaten nodig.  Zoals uit de onderstaande afbeelding blijkt, hebt u dan één brug nodig voor het apparaat en één voor uw router.
    Twee brugapparaten 
   2. Als uw router al over draadloze functionaliteit beschikt, hebt u slechts één brugapparaat nodig.
    Eén brugapparaat
   3. Verbind uw draadloze brug met uw computer om de aanvankelijke configuratie met uw thuisnetwerk uit te voeren.  Deze stap varieert op basis van het model en merk brugapparaat dat u gebruikt. Raadpleeg de Helpgids of vraag de fabrikant van het brugapparaat om hulp.
   4. Als de configuratie van de brug is uitgevoerd, voert u een bedraad installatieproces uit via het menu van de Blu-ray Disc-speler, de tv of de netwerkmediaspeler.
    1. Druk op de knop HOME of MENU op de meegeleverde afstandsbediening.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Netwerk.
    4. Selecteer Instellen netwerk.
    5. Volg de stappen om een bedrade internetverbinding in te stellen.