Artikel-ID : 00146563 / Laatst gewijzigd : 22/01/2019Afdrukken

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct voor tv-modellen uit 2014 en hoe stel ik deze functie in?

  Voer de onderstaande stappen uit om de functie Wi-Fi Direct in te stellen voor tv-modellen uit 2014.

  1. Zorg ervoor dat de instelling Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) is ingeschakeld op de tv.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).

    HOME > My Apps (Mijn apps)

    OPMERKING: Het uiterlijk van het menu Home kan variëren, afhankelijk van de tv of uw persoonlijke instellingen.

   3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) of Network (Netwerk).

    OPMERKING: Als op de tv Network (Netwerk) wordt weergegeven, gaat u verder bij stap 6.

   4. Selecteer Setup (Instellen).
   5. Selecteer Wi-Fi Setup (Wi-Fi-instellingen).
   6. Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi).

    Ingebouwde Wi-Fi®

   7. Selecteer ON (AAN).
  2. Schakel de instelling Wi-Fi Direct in op de tv.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) of Network (Netwerk).

    OPMERKING: Als op de tv Network (Netwerk) wordt weergegeven, gaat u verder bij stap 6.

   4. Selecteer Setup (Instellen).
   5. Selecteer Wi-Fi Setup (Wi-Fi-instellingen).
   6. Selecteer Wi-Fi Direct.

    Wi-Fi® Direct

   7. Selecteer ON (AAN).
  3. Zoek de WPA-sleutel van de tv op.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) of Network (Netwerk).

    OPMERKING: Als op de tv Network (Netwerk) wordt weergegeven, gaat u verder bij stap 6.

   4. Selecteer Setup (Instellen).
   5. Selecteer Wi-Fi Setup (Wi-Fi-instellingen).
   6. Selecteer Wi-Fi Direct Settings (Instellingen voor Wi-Fi Direct).

    Instellingen voor Wi-Fi® Direct

   7. Druk op de knop Options (Opties).

    Opties voor Wi-Fi® Direct

   8. Selecteer Manual (Handmatig).

    Overige handleidingen

   9. Selecteer Other Methods (Andere methoden).

    Andere methode

    OPMERKING: De SSID en de WPA-sleutel worden op het tv-scherm weergegeven.

    Afbeelding

   10. In de Wi-Fi®-instellingen van het apparaat met Wi-Fi® Direct selecteert u de SSID van de tv. Als wachtwoord voert u de WPA-sleutel in die op het tv-scherm wordt weergegeven.

  OPMERKINGEN: