Artikel-ID : 00165753 / Laatst gewijzigd : 06/09/2023Afdrukken

Ik kan geen internetinhoud bekijken op tv vanwege netwerkproblemen of een netwerkfout.

  Volg de onderstaande stappen om dit op te lossen. Controleer na iedere stap of de fout zich blijft voordoen.

  OPMERKINGEN:

  • In de volgende gevallen is de service mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Kijk de inhoud op een later moment opnieuw.
   • Er treedt een fout op bij het bekijken van bepaalde video's
   • Feature not available (Functie niet beschikbaar) of Service cannot be accessed at this time (De service is momenteel niet beschikbaar) wordt weergegeven.

  Stappen voor probleemoplossing

  1. Controleer of er een foutcode wordt weergegeven.
   Er verschijnt een fout wanneer ik internetinhoud probeer te openen of bij te werken

  2. Zorg dat de tv verbonden is met internet.

   OPMERKING: Sla deze stap over als u al een netwerkdiagnose hebt uitgevoerd.
   De BRAVIA-TV kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren.  
  3. Vernieuw de internetinhoud. (met uitzondering van Android TV)

   OPMERKING: De procedure verschilt per tv-model. Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie.

   1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Netwerk of Instellen netwerk.
   4. Selecteer Internetinhoud vernieuwen.
     
  4. Werk de tv-software bij naar de meest recente versie.
   Voor Android TV's
   Voor andere tv's

  5. Voer een power-reset uit op de tv.
   Voor Android TV's
   Voor andere tv's

  6. Reset de kabelmodem of router.
   1. Haal het netsnoer van de modem of router uit het stopcontact en wacht 30 seconden.
   2. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact en wacht tot de knipperende lampjes aangeven dat de modem of router volledig opnieuw is opgestart.
     
  7. De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen.
   Voor Android TV's
   Voor andere tv's

  Als het probleem hiermee niet is opgelost, controleert u het volgende: