Artikel-ID : 00276543 / Laatst gewijzigd : 25/03/2024Afdrukken

Hoe schakel ik het info-scherm op mijn tv uit?

    De stappen voor het UITSCHAKELEN van de Info Banner (Informatiebalk) zijn verschillend voor elke functie en elk tv-model. Kies hieronder uw type tv-model:
    Opmerking: Raadpleeg het volgende artikel voor uw tv-model: Controleren of uw BRAVIA-tv een Google TV™, Android TV™, of andere tv is.

    Android TV- en Google TV-modellen

    Andere tv-modellen