Artikel-ID : 00161791 / Laatst gewijzigd : 20/07/2021Afdrukken

Screen mirroring gebruiken op mijn BRAVIA-TV

  BELANGRIJK: Apple-apparaten, of Android TV™/Google TV™ die na 2020 zijn uitgebracht, ondersteunen de functie voor het spiegelen van het scherm niet. U kunt een aantal alternatieve methoden vinden in de sectie Alternatieve methoden.

  Wat is Screen Mirroring (Scherm spiegelen)?

  De functie Schermreproductie is een van de methoden om het scherm van een mobiel apparaat op de tv weer te geven om foto's, video's of websites te bekijken. De functie maakt gebruik van Miracast-technologie om het scherm van een compatibel apparaat zonder draadloze router op de tv weer te geven.

  OPMERKING: De videokwaliteit kan afnemen als er omgevingsinterferentie aanwezig is.


  Compatibele apparaten en alternatieve methoden

  Compatibele apparaten

  • Sommige Bravia-TV's die tussen 2013 en 2020 zijn uitgebracht (Android-TV's/Google-TV's van na 2020 ondersteunen deze functie niet.)
   Raadpleeg voor meer informatie de sectie Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is of de Help-gids van uw tv.
  • Miracast-compatibele apparaten zoals een smartphone, tablet of computer
   • Voor Apple-apparaten (iPhone/iPad/iPod/MacBook): Vanaf 2021 ondersteunen deze apparaten de functie Schermreproductie niet. Raadpleeg de volgende alinea om de alternatieve methoden te vinden.
   • Raadpleeg voor meer informatie over de specificaties van uw apparaat de handleiding of neem voor ondersteuning contact op met de fabrikant van het apparaat.

  Alternatieve methoden

  Als de tv of het apparaat de functie Schermreproductie niet ondersteunt, kunt u een alternatieve methode vinden om de inhoud weer te geven in een van de volgende artikelen:


  Screen mirroring gebruiken

  Raadpleeg voor Schermreproductie (het spiegelen van schermen) met computers het artikel voor Windows 8.1 of Windows 10, afhankelijk van uw besturingssysteem.

  Uw apparaat registreren bij de tv

  1. Druk op de afstandsbediening van uw tv op de INPUT-knop, selecteer Schermreproductie en druk vervolgens op de knop Enter. De tv wordt in de stand-bystand gezet en wacht op een verbinding met een mobiel apparaat.

   Laat voorbeelden van het stand-byscherm zien

   Wanneer het stand-byscherm van Schermreproductie wordt weergegeven, is de draadloze verbinding tussen de tv en de draadloze router (toegangspunt) verbroken.
  2. Sluit uw met Schermreproductie compatibele mobiele apparaat aan op de tv. Configureer uw mobiele apparaat voor verbinding met de tv.

   In de onderstaande instructies wordt Xperia (Android™ OS 4.4 of later) als voorbeeld gebruikt.

   1. Tik op Settings (Instellingen).
   2. Selecteer Device connection (Apparaatverbinding) of Xperia Connectivity (Xperia-connectiviteit).
   3. Kies Screen mirroring.
   4. Tik in het scherm Screen mirroring op Start.
   5. Selecteer OK.
   6. Tik op de naam van uw tv.

   OPMERKING: De 5 GHz-band wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van uw regio/land.

  U kunt ook gebruikmaken van de gedetailleerde instructies in de volgende film.

  Een lijst weergeven met aangesloten apparaten/registratie van apparaten opheffen

  Voor Android TV's

  1. Druk op de HOME -knop op de meegeleverde afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Netwerk.
  4. Selecteer Wi-Fi Direct.
  5. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  6. Selecteer Apparaatlijst tonen/verwijderen.

  Voor andere tv's

  Wanneer het stand-byscherm voor Schermreproductie wordt weergegeven, drukt u op de knop OPTIONS (Opties). Selecteer vervolgens Apparaatlijst tonen/verwijderen.

  • Als u de registratie van een apparaat wilt opheffen, selecteert u het apparaat dat u wilt verwijderen in de lijst en drukt u op de knop Enter. Selecteer Ja in het bevestigingsbericht.
  • Om de registratie van alle apparaten om te heffen, drukt u in de lijst op de knop OPTIONS (Opties). Selecteer Alles verwijderen en vervolgens Ja in het bevestigingsscherm.

  OPMERKINGEN:

  • De pictogrammen links van de lijst verwijzen naar het volgende.
   • (pictogram vinkje): Aangesloten apparaten
   • (beeldschermpictogram): Apparaten die compatibel zijn met schermreproductie
  • Raadpleeg de handleiding van het product voor meer informatie.

  Problemen oplossen

  • Als de functie voor schermreproductie niet werkt, raadpleegt u het artikel The screen mirroring function doesn't work. (De functie schermreproductie werkt niet).
  • Connectiviteit met alle Miracast-compatibele apparaten wordt niet gegarandeerd.
  • De videokwaliteit kan lager zijn door omgevingsinvloeden.