Artikel-ID : 00146579 / Laatst gewijzigd : 04/01/2023Afdrukken

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct van de tv met apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen en hoe stel ik deze functie in?

  Wi-Fi Direct is een functie waarmee u een apparaat draadloos op de tv kunt aansluiten zonder een draadloze router te gebruiken, en vervolgens video's, foto's en muziek die op uw apparaat zijn opgeslagen, rechtstreeks naar de tv kunt streamen.

  In het volgende artikel vindt u meer informatie: Wat is de functie Wi-Fi Direct?

  Activeer de Wi-Fi Direct-modus van de tv en breng een verbinding tot stand met het mobiele apparaat. Zodra de installatie is voltooid, kunt u media delen tussen het mobiele apparaat en de tv.

  Stap 1. Stel de Wi-Fi Direct-functie van de tv in.

  OPMERKING: Niet alle tv's hebben de Wi-Fi Direct-functie. Controleer de specificaties of de bijgeleverde handleiding om te zien of uw product de Wi-Fi Direct-functie ondersteunt.

  Stap 2. Verbind een mobiel apparaat met de tv en verzend inhoud.

  Als het mobiele apparaat geen verbinding kan maken met de tv, raadpleegt u het volgende artikel:
  Het apparaat dat Wi-Fi Direct/Screen Mirroring ondersteunt, kan geen verbinding maken met BRAVIA / Hoe kan ik de toestemming van het apparaat bevestigen?