Artikel-ID : 00146570 / Laatst gewijzigd : 26/06/2022Afdrukken

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct voor tv-modellen uit 2013 en hoe stel ik deze functie in?

  BELANGRIJK:

  • Bij sommige modellen moet u de UWABR100 USB-adapter voor draadloos LAN op de tv aansluiten voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg de specificaties of de meegeleverde bedieningshandleiding voor modelspecifieke informatie.

   • Controleer of de nieuwste software-update is geïnstalleerd voordat u de stappen in deze oplossing uitvoert.
   • Stel de instelling Automatic software download (Automatische softwaredownloads) in op ON (AAN) om software-updates automatisch te downloaden. 

  Voer de onderstaande stappen uit om de functie Wi-Fi Direct in te stellen voor tv-modellen uit 2013.

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Applications (Toepassingen).
  3. Selecteer Wi-Fi Direct.
   Afbeelding

  4. Druk op de knop Options (Opties).

  5. Selecteer Manual (Handmatig).

   Afbeelding

  6. Selecteer WPS of Other Methods (Andere methoden).

   Afbeelding

   OPMERKING: De instelling WPS (Push Button) (WPS (Drukknop)) is niet beschikbaar op de tv als de WPS-functie niet is ingebouwd in het gekoppelde mobiele apparaat of de computer. Raadpleeg de handleiding bij het mobiele apparaat of de computer voor meer informatie over de WPS-instelling.

  7. Als u WPS (Push Button) (WPS (Drukknop)) hebt geselecteerd op het mobiele apparaat of de computer, gaat u naar het instellingenscherm Wireless Network (Draadloos netwerk) en selecteert u WPS (Push Button) (WPS (Drukknop)) of voer een scan uit om verbinding met de tv te maken. Als u Other Methods (Andere methoden) hebt geselecteerd, moet u de waarden van SSID en WPA Key (WPA-sleutel), die u op de tv ziet, invoeren op het mobiele apparaat of de computer.
  8. Verbind het mobiele apparaat of de computer met de tv.
  • Voor Windows 8-computers
  • Voor Windows 7-computers
  • Voor mobiele apparaten van Apple
  • Voor mobiele apparaten met Android

   OPMERKING:
   In bepaalde gevallen kan tijdens de configuratie naar de tv worden verwezen als BRAVIA of BRAVIA TV op het mobiele apparaat of de computer.

  Zodra de configuratie is voltooid, kunt u afbeeldingen, video's en nummer delen tussen het mobiele apparaat of de computer en de tv.