Artikel-ID : 00081252 / Laatst gewijzigd : 01/09/2023Afdrukken

De DEMOmodus op de tv uitschakelen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Detailhandelaren gebruiken de DEMOmodus om de functionaliteit en functies van tv's te laten zien. Deze functies worden boven en onder in het scherm weergegeven. U wordt niet aangeraden de DEMOmodus te gebruiken, omdat deze een aantal functies en functionaliteiten beperkt die thuis vaak worden gebruikt.

  De DEMOmodus uitschakelen

  De stappen waarmee u de DEMOmodus uitschakelt, verschillen per tv-model. Kies de onderstaande koppeling die uw tv het beste beschrijft en volg de instructies om de DEMOmodus uit te schakelen.

  OPMERKING:

  • De afbeelding onder de naam van het tv-programma is het startscherm van het desbetreffende model.
  • Als uw model niet bij deze drie modellen staat, kiest u onderaan Voor andere modellen.

  Android™- en Google TV™-modellen

  Startscherm van een Android TV


  Tv's uit de WxxxB-serie en de XxxxB-serie


  Startscherm van tv's uit de WxxxB-serie en de XxxxB-serie


  W5xxD-serie / WD60x_W60xD_WD65x_W65xD-serie / WD75x_W75xD-serie


  Startscherm van de W5xxD-serie / WD60x_W60xD_WD65x_W65xD-serie / WD75x_W75xD-serie


  Andere tv-modellen


  Locatie van het modelnummer voor de WxxxB- en XxxxB-serie

  De modelnummers van de tv's uit de WxxxB-serie en de XxxxB-serie bevinden zich op de volgende plaatsen:

  • De productsticker aan de achterkant van de tv of op de verpakking. De afbeelding hieronder toont een voorbeeld.

   • Op de verpakking van uw BRAVIA-TV:
    Illustratie: De naam van de serie op de verpakking van een BRAVIA-TV

   • Op uw BRAVIA-TV:
    Sticker op de achterkant (links of rechts) van de tv met modelnummer en serienummer
    [A]: Naam serie
    (*): Voorbeeld

  • Het gedeelte Contact Sony (Contact opnemen met Sony) in het menu Instellingen van de tv.