Artikel-ID : 00256973 / Laatst gewijzigd : 06/07/2023Afdrukken

Een mobiel Android-apparaat aansluiten op uw tv met Wi-Fi Direct

  Dit artikel helpt u uw mobiele Android-apparaat via Wi-Fi Direct te verbinden met uw tv.

  De volgende stappen en afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van het mobiele Android-apparaat dat wordt gebruikt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-apparaat voor meer informatie over dit specifieke model. Handleidingen worden op onze ondersteuningswebsite gepubliceerd.

  Gebruik de onderstaande installatie via Wi-Fi Direct of de handmatige verbindingsmethode om uw Android-apparaat in te stellen.


  Wi-Fi Direct-verbinding instellen voor een mobiel Android-apparaat

  1. Stel de Wi-Fi Direct-functie in op uw tv voordat u uw mobiele apparaat aansluit.
  2. Nadat u de installatie van uw tv hebt voltooid, gebruikt u uw mobiele Android-apparaat en selecteert u Instellingen.
  3. Selecteer Instellingen en vervolgens Wi-Fi (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

    

  4. Tik op het pictogram met drie verticale stippen in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Advanced (Geavanceerd) in het vervolgkeuzemenu (zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven).

    

  5. Selecteer Wi-Fi Direct (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

    

  6. Selecteer uw tv-model in de lijst met Wi-Fi-apparaten (bijv. XBR-55X850D, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

   • Uw mobiele Android-apparaat is nu verbonden met de tv.
  7. U kunt nu content naar de tv verzenden.

  Handmatige verbindingsmethode:

  1. Stel de Wi-Fi Direct-functie in op de tv voordat u uw mobiele apparaat aansluit.
  2. Nadat u de installatie van uw tv hebt voltooid, gebruikt u uw mobiele Android-apparaat en selecteert u Instellingen.
  3. Selecteer Instellingen en vervolgens Wi-Fi (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

  4. Selecteer de SSID die op uw tv wordt weergegeven voor Wi-Fi Direct (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

  5. Voer de WPA-sleutel in die op uw tv wordt weergegeven voor Wi-Fi Direct en tik vervolgens op Connect (Verbinden) (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

   • Uw mobiele Android-apparaat is nu verbonden met de tv.
  6. U kunt nu content naar de tv verzenden.