Artikel-ID : 00145190 / Laatst gewijzigd : 11/09/2020Afdrukken

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct van tv's uit de R5xxC-serie en hoe stel ik deze functie in?

  Voer de onderstaande stappen uit om de functie Wi-Fi Direct in te stellen en te gebruiken voor tv's uit de R5xxC-serie.

  1. Zorg ervoor dat de instelling Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) is ingeschakeld op uw tv.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
   4. Selecteer Set-up (Instellen).
   5. Selecteer Network (Netwerk).
   6. Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi).
   7. Selecteer On (Aan).
  2. Schakel de instelling Wi-Fi Direct op de tv in.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
   4. Selecteer Set-up (Instellen).
   5. Selecteer Network (Netwerk).
   6. Selecteer Wi-Fi Direct,
   7. Selecteer On (Aan).
  3. Zoek de WPA-sleutel van de tv op.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
   4. Selecteer Set-up (Instellen).
   5. Selecteer Network (Netwerk).
   6. Selecteer Wi-Fi Direct Settings (Instellingen voor Wi-Fi Direct).
   7. Druk op de knop Options (Opties).
   8. Selecteer Manual (Handmatig).
   9. Selecteer Other Methods (Andere methoden).

    OPMERKING: De SSID en de WPA-sleutel worden op het tv-scherm weergegeven.

   10. In de Wi-Fi®-instellingen van het apparaat met Wi-Fi® Direct selecteert u de SSID van de tv. Als wachtwoord voert u de WPA-sleutel in die op het tv-scherm wordt weergegeven.

  OPMERKING:

  • Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding die bij uw smartphone of tablet werd geleverd.