Artikel-ID : 00121970 / Laatst gewijzigd : 14/04/2022Afdrukken

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct van de tv met een apparaat dat Wi-Fi Direct ondersteunt en hoe stel ik deze functie in?

  1. Zet de instelling Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) aan op uw tv.
   1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Network (Netwerk) in de categorie NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk en accessoires).
   4. Selecteer Advanced settings (Geavanceerde instellingen).
   5. Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) en stel deze in op On (Aan).

    Afbeelding

  2. Zet de instelling Wi-Fi Direct van de tv aan.
   1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Network (Netwerk) in de categorie NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk en accessoires).
   4. Selecteer Wi-Fi Direct en stel deze optie in op On (Aan).

  3. Geef de WPA-sleutel van de tv weer.
   1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Network (Netwerk) in de categorie NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk en accessoires).
   4. Selecteer Wi-Fi Direct.
   5. Selecteer Wi-Fi Direct Settings (Instellingen voor Wi-Fi Direct).
   6. Selecteer Show Network (SSID)/Password (Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen).

    Afbeelding

   7. De SSID en de WPA-sleutel worden op het tv-scherm weergegeven.
   8. In de Wi-Fi-instellingen van het apparaat met Wi-Fi Direct selecteert u de SSID van de tv. Als wachtwoord voert u de WPA-sleutel in die op het tv-scherm wordt weergegeven.
   9. Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft een bericht op het tv-scherm aan dat het Wi-Fi-apparaat is aangesloten.

    OPMERKING: Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding die bij uw smartphone of tablet werd geleverd.