Artikel-ID : 00254115 / Laatst gewijzigd : 19/01/2024Afdrukken

Er komt geen geluid uit de subwoofer van de Soundbar

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit artikel leidt u door de stappen die u moet volgens als uw subwoofer geen bas produceert.
  (Controleer de volgende stappen als er geen geluid komt uit uw Surround-speaker voor de HT-RT5. Deze zijn hetzelfde voor de subwoofer.)


  Speelt een subwoofer muziek of geluid af?

  Nee, een subwoofer is ontworpen om het geluid te ondersteunen dat u hoort bij lage basfrequenties. Er wordt dus geen geluid maar wel een bas weergegeven. Als u uw hand op de subwoofer legt en de muziek of het geluid voelt trillen, dan werkt deze naar verwachting.

  Als u het niet zeker weet, speel dan muziek met veel lage bastonen af of bekijk content met veel geluidseffecten (bijvoorbeeld explosies in video's).


  Wat moet u doen als uw subwoofer geen bas produceert?

  Laten we het probleem proberen te achterhalen. Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

  1. Controleer of de subwoofer is ingeschakeld. Als deze op ON staat, moet u een LED-indicator zien die brandt of knippert.
  2. Druk op de knop + (subwoofervolume) of BASS op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer te verhogen.
  3. Controleer de status van de subwoofer-LED:
   1. Een rood lampje: de koppeling tussen de Soundbar en de subwoofer is mogelijk niet voltooid. Stel de koppelingsinstellingen opnieuw in.
    • U vindt de koppelingsinstellingen door in de index te zoeken op LINK, Secure Link of De subwoofer handmatig aansluiten enz. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding.
   2. Het lampje knippert langzaam groen of oranje en licht rood op: de subwoofer bevindt zich te ver van de hoofdsoundbar of een voorwerp blokkeert deze.
    • Plaats de subwoofer dichter bij de hoofdeenheid. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels, zoals meubels, muren of metalen voorwerpen, direct tussen de Soundbar en de subwoofer bevinden.
  4. Haal het netsnoer van de subwoofer uit het stopcontact en wacht een minuut voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Nadat u de subwoofer hebt ingeschakeld, stelt u de koppelingsinstellingen tussen de Soundbar en de subwoofer opnieuw in. (Raadpleeg de handleiding voor informatie over het instellen van de koppeling.)
  5. Als het probleem niet is opgelost, reset u de Soundbar. Voer na de reset het eenvoudige instellingsproces uit en stel de koppelingsinstellingen tussen de Soundbar en de subwoofer opnieuw in.

  Als deze stappen het probleem niet hebben opgelost, is uw subwoofer mogelijk defect en is reparatie of vervanging nodig.