Artikel-ID : 00061177 / Laatst gewijzigd : 13/12/2013Afdrukken

"Control for HDMI" (Controle voor HDMI) op de tv kan niet worden ingeschakeld

    Om de instelling van "Control for HDMI" te wijzigen, moet u de audio-uitvoer naar de luidsprekers van de tv overschakelen.

    1. Wijzig de instelling voor de luidspreker van audiosysteem naar tv-luidsprekers door [Options] > [Speaker] > [TV Speakers] (Opties > Luidspreker > Tv-luidsprekers) te selecteren terwijl u een televisieprogramma bekijkt. 2. Wijzig de HDMI-instelling van de tv.

    Opmerking:Wanneer Home Theatre Control wordt gestart, wordt de instelling voor de luidsprekers automatisch naar audiosysteem geschakeld.