Artikel-ID : 00264608 / Laatst gewijzigd : 20/07/2021Afdrukken

Een geforceerde update van de systeemsoftware uitvoeren (bepaalde tv-modellen van 2010)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  1. Stel de instelling Automatic Software Update (Automatische software-update) in op On (Aan).

   OPMERKING: De stappen voor het instellen van de automatische software-update op 'Aan' variëren afhankelijk van het modelnummer van de tv. Raadpleeg de handleiding die bij de tv is geleverd voor meer informatie. Handleidingen zijn te vinden op de ondersteuningswebsite van Sony

  2. Voer de functie Internetinhoud vernieuwen uit.

   OPMERKING: als u Internet-inhoud vernieuwen wilt uitvoeren, raadpleegt u de instructiehandleiding die bij de tv is geleverd.

  3. Zet de tv uit.

   OPMERKINGEN:

   • Binnen 10 minuten na het uitschakelen van de tv begint het oranje LED-lampje aan de voorzijde van de tv te knipperen. Dit duidt erop dat het updateproces is gestart.
   • Zodra de update is voltooid, gaat het oranje LED-lampje uit.
   • De tijd die het duurt voordat de update is voltooid, is afhankelijk van de internetverbinding en de grootte van de download.

  BELANGRIJK: Als dit normaal wordt gedaan, kan het 24 tot 36 uur duren voordat er updates van de systeemsoftware worden uitgevoerd. De volgende procedure is beschikbaar op tv-modellen van 2010 die zijn bijgewerkt naar systeemsoftware 4.020 of hoger.