Artikel-ID : 00123393 / Laatst gewijzigd : 06/01/2020Afdrukken

De beeldkwaliteit van de tv is instabiel of wordt af en toe wazig wanneer one-touch mirroring of screen mirroring wordt gebruikt

    BELANGRIJK: One-touch mirroring wordt alleen ondersteund op bepaalde tv's van Sony en smartphones van Xperia.

    Als een voorwerp het draadloze signaal tussen de tv en het mobiele apparaat verhindert of belemmer, kan de beeldkwaliteit instabiel of wazig worden wanneer one-touch mirroring of screen mirroring wordt gebruikt. Om dit te voorkomen, verwijdert u eventuele voorwerpen die het draadloze signaal tussen het mobiele apparaat en de tv blokkeren. Dit probleem kan ook worden opgelost door het mobiele apparaat in de buurt van de tv te plaatsen.

    Daarnaast hebben Xperia-smartphones ingebouwde Wi-Fi-antennes. Wanneer de ingebouwde Wi-Fi-antenne wordt bedekt, kan de functie one-touch mirroring of screen mirroring op uw tv mogelijk niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat deze ingebouwde Wi-Fi-antenne niet wordt bedekt door uw hand. Zo voorkomt u instabiele beeldkwaliteit. Raadpleeg de handleiding van uw Xperia-smartphone voor de locatie van de ingebouwde Wi-Fi-antenne.

    OPMERKING: Zorg dat u de software van uw Xperia-smartphone bijwerkt naar de nieuwste versie om dit probleem te voorkomen. Raadpleeg de handleiding van uw Xperia-smartphone voor de updateprocedure.