Artikel-ID : 00161840 / Laatst gewijzigd : 17/05/2022Afdrukken

BRAVIA verschijnt niet op het scherm van een apparaat met Screen mirroring of een apparaat dat compatibel is met Wi-Fi Direct

  Controleer het onderstaande als BRAVIA niet wordt weergegeven op het scherm van een apparaat dat compatibel is met Screen mirroring of Wi-Fi Direct:

  Voor apparaten die compatibel zijn met Screen mirroring
  Controleer of de ingang van de tv is ingesteld op Screen mirroring .

  Voor apparaten die compatibel zijn met Wi-Fi Direct

  • Voor modellen uit 2014:
   Zorg ervoor dat de ingebouwde Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn ingeschakeld. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd via het menu van de televisie.

  • Voor Android TV:
   Controleer als volgt of Wi-Fi Direct is ingesteld op Aan:
   1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening en selecteer Instellingen.
   2. Selecteer Network (Netwerk) in de categorie NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk en accessoires).
   3. Selecteer Wi-Fi Direct
   4. Selecteer On (Aan).

    Selecteer na deze controle Wi-Fi Direct Settings (WiFi Direct-instellingen).


  Als het probleem dan nog niet is opgelost, voert u onderstaande stappen uit:

  • Voor modellen uit 2014:
   1. Controleer of de tv en de draadloze router (toegangspunt) niet zijn verbonden via een zenderfrequentie van 12 of 13. Als de draadloze zender op die frequentie is ingesteld, wordt BRAVIA niet weergegeven op de compatibele apparaten.

    OPMERKING: Vraag uw internetprovider hoe u deze instelling kunt controleren.

   2. Schakel de frequentie van de draadloze zender van uw draadloze router tussen kanaal 1 en kanaal 11.

    OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij uw draadloze router voor gedetailleerde informatie over het wijzigen van de frequentie van de draadloze zender.

  • Voor Android TV:
   Als de tv via een bekabelde LAN is aangesloten op het netwerk, wijzigt u als volgt de verbindende zender door tussen kanaal 1 en kanaal 11 te schakelen:
   1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening en selecteer Instellingen
   2. Selecteer Network (Netwerk) in de categorie NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk en accessoires).
   3. Selecteer Wi-Fi Direct
   4. Selecteer Geavanceerde instellingen
   5. Selecteer Bandinstelling
   6. Selecteer Manual (Handmatig).
   7. Kies een zender.