Artikel-ID : 00097357 / Laatst gewijzigd : 22/01/2019Afdrukken

Kan Wi-Fi Band Setting (Wi-Fi-bandinstelling) niet selecteren tijdens Screen Mirroring (Scherm spiegelen),

    Als onderdeel van de normale werking van de tv wordt de meest geschikte bandinstelling geselecteerd wanneer de Wi-Fi is ingeschakeld op de tv.