Artikel-ID : 00162238 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

De registratiecode voor de Essentials-website van Sony wordt niet in het menu weergegeven

  Er wordt geen code weergegeven als het product al eerder is geregistreerd. Om dit probleem op te lossen, dient u de registratie van het product op te heffen door de onderstaande stappen te volgen:

  1. Zet de tv aan.
  2. Druk op de meegeleverde afstandsbediening van de tv op de knop HOME.
  3. Blader naar het menu Network (Netwerk).
  4. Selecteer in het menu Network (Netwerk) of het menu BRAVIA Internet Video de optie Unregister (Registratie opheffen).
  5. Druk de knop Select (Selecteren).

   OPMERKING: Nadat u de registratie van het product bij Sony Essentials hebt opgeheven, kunt u de hiervoor beschreven stappen volgen en Activate Enhance Feature (Activeer verbeterde functie) selecteren om het product te registreren.