Artikel-ID : 00144599 / Laatst gewijzigd : 06/07/2020

De tv met een netwerk verbinden via een draadloze aansluiting

  BELANGRIJK:

  • Indien u een draadloze hub, router of gameadapter gebruikt, selecteert u Wired Setup  in plaats van Wireless Setup (Draadloos instellen).
  • Met de netwerkfunctie kunt u uw tv met internet verbinden. De instelprocedure verschilt al naargelang het type netwerk en de LAN-router. Zorg voordat u uw internetverbinding instelt dat u een draadloze LAN-router configureert.

  Om verbinding te maken met het internet heeft u naast de BRAVIA-TV diverse apparaten nodig zoals hubs, routers, etc. Deze apparaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving van uw internetverbinding.

  afbeelding van draadloze verbinding

  [A] Router voor draadloos LAN
  [B] BRAVIA-TV

  Voer de onderstaande stappen uit.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Netwerk in de categorie Netwerk & Toebehoren.
  4. Selecteer Instellen netwerk.
  5. Selecteer Beginner.
  6. Selecteer Wi-Fi.
  7. Selecteer de verbindingsmethode.
   • Bij handmatige verbinding moet u, nadat u een netwerk hebt geselecteerd in de lijst met gescande draadloze netwerken,
    de optie Verbinden via scanlijst selecteren.
   • Bij automatische verbinding via de WPS-knop op de draadloze router of het toegangspunt
    selecteert u Verbinden via WPS-knop.
  8. Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

  OPMERKING:

  • Selecteer Verbinden via scanlijst om WEP-beveiliging te gebruiken met een draadloze router of een toegangspunt.
  • Als u niet weet de SSID (naam van het draadloze netwerk) en beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) van uw draadloze router (of toegangspunt) zijn, raadpleegt u de handleiding van uw draadloze router (of toegangspunt).
  • Na het selecteren van Verbinden via scanlijst dient u uw netwerk uit de scanlijst te selecteren. Hierop verschijnt het scherm 'Enter the password...' (Wachtwoord invoeren). Druk op uw afstandsbediening op Enter terwijl het tekstveld gemarkeerd is om het toetsenbord op het scherm te activeren. Voer vervolgens de beveiligingssleutel van uw netwerk in en druk op NEXT/ENTER (Volgende/invoeren) of VOLTOOIEN om verder te gaan.
  • Selecteer het pijltje omhoog op het toetsenbord op het scherm om een hoofdletter te selecteren. Selecteer het opnieuw om terug te schakelen naar kleine letters.
  • Voor een beveiligingssleutel wordt er onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Voer de beveiligingssleutel goed in.
   Voorbeelden van fouten:
   • I (hoofdletter i), l (kleine L) en 1 (nummer één)
   • 0 (nummer nul) en O (hoofdletter o)
   • d (kleine D) en b (kleine B)
   • 9 (nummer negen) en q (kleine Q)
  • In de meeste thuisomgevingen is de instelling voor het IP-adres Auto (Automatisch) en voor de proxy No (Nee). Neem contact op met uw internetprovider als u niet zeker weet of er een proxyverbinding is ingesteld.
  • Indien de tv geen verbinding met het internet kan maken, controleert u het volgende:
   De BRAVIA-TV kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren.