Artikel-ID : 00156173 / Laatst gewijzigd : 21/08/2018Afdrukken

Ik kan het geluid van het systeem of de toetstonen van het op de tv aangesloten audiosysteem niet regelen

    Als u het systeemgeluid of de toetstonen van het op de Sony Android-tv aangesloten audiosysteem niet kunt regelen, gaat u als volgt te werk:

    1. Druk op de afstandsbediening op de knop ACTION MENU.
    2. Selecteer TV-speakervolume.
    3. Druk op Volume + of Volume - om het volume te regelen.