Artikel-ID : 00178644 / Laatst gewijzigd : 02/04/2020

Hoe kan ik opnieuw verbinding maken met mijn Bluetooth-apparaat?

  Hoe verbreek ik de verbinding met een Bluetooth-apparaat dat staat geregistreerd als Geregistreerde apparaten?


  Indien u het Bluetooth-apparaat eerder hebt verbonden, kunt u de verbinding verbreken terwijl de geregistreerde informatie intact blijft. De volgende keer dat u verbinding wilt maken, hoeft u de gekoppelde registratie niet te wissen of uw apparaat opnieuw te registreren.
  Controleer de volgende handeling.

  De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Bluetooth-instellingen.
  4. Selecteer Geregistreerde apparaten.
  5. Selecteer de naam van het Bluetooth-apparaat.
  6. Selecteer Loskoppelen.

  Maak opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Bluetooth-instellingen.
  4. Selecteer Geregistreerde apparaten.
  5. Selecteer de naam van het Bluetooth-apparaat.
  6. Selecteer Verbinden.