Artikel-ID : 00205154 / Laatst gewijzigd : 20/06/2022Afdrukken

Waarom kan ik de optie Wi-Fi op de Android TV van Sony niet gebruiken?

  U ziet mogelijk de volgende foutmelding wanneer u via Wi-Fi verbinding probeert te maken met uw router: 'The system has encountered an error, please contact Sony.' (Het systeem heeft een fout aangetroffen, neem contact op met Sony)

  Als u geen verbinding kunt maken met behulp van deze optie, kunt u uw tv opnieuw instellen:

  • Houd de aan-uitknop van de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt 

  U kunt ook de volgende optie proberen:

  • Haal het netsnoer 30 seconden lang uit het stopcontact en plaats de stekker terug

  .