Artikel-ID : 00198381 / Laatst gewijzigd : 17/03/2021

De audio en video lopen niet synchroon

  Er zijn een aantal omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de audio en video niet synchroon lopen.

  • Als u naar een tv-programma kijkt, kan het te maken hebben met de uitzending of met een slechte verbinding met uw kabel-/satellietsettopbox (indien van toepassing).
  • Als een dvd- of Blu-ray Disc-speler is aangesloten, kan een slechte kabelverbinding of een probleem met de schijf de oorzaak zijn.
  • Als u een Home Theatre-systeem met een digitale optische kabel hebt aangesloten, kan er mogelijk audiovertraging optreden, waarvoor handmatige aanpassing op het Home Theatre-systeem is vereist. Het probleem kan zelfs veroorzaakt worden door een instelling op de tv.

  OPMERKING: Als de tv is aangesloten op een Soundbar of Home Theatre-systeem (met een HDMI-kabel of optische kabel) kan het volgende gebeuren.
  Het geluid kan vertraagd worden als gevolg van een vertraagde geluidsverwerking door de Soundbar of het Home Theatre-systeem. In dit geval zijn uw TV-speakers niet het probleem.

  Aangezien elke stap hieronder een mogelijke oplossing van het probleem is, moet u na het voltooien van elke stap controleren of het probleem is opgelost.

  1. Zorg ervoor dat op de tv de nieuwste systeemsoftware (firmware) is geïnstalleerd.

   OPMERKINGEN:
   • Niet alle tv's hebben software die kan worden bijgewerkt. Controleer de specificaties van uw tv om te zien of uw tv kan worden bijgewerkt. 
   • Als de tv is verbonden met een breedbandinternetverbinding, kan een software-update worden gedownload via het menu van de tv. 
  2. Probeer tijdens het kijken naar een tv-programma het kanaal te veranderen om te zien of het probleem zich ook voordoet op andere kanalen; als het probleem zich alleen voordoet op één kanaal, is de uitzending het probleem.

   OPMERKING: Als het probleem zich alleen voordoet op één kanaal, kunt u contact opnemen met de kabelmaatschappij.

  3. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de tv en het bronapparaat (settopbox, dvd-speler, Blu-ray Disc-speler, Home Theatre-systeem of gameconsole).

  4. Probeer een andere videobron af te spelen om te bepalen of het probleem zich voordoet bij andere aangesloten apparaten.

  5. Als uw tv een Game Mode (Spelmodus)-instelling heeft, kunt u één van de volgende methoden proberen:

   • Schakel de Game Mode (Spelmodus) Off (Uit) wanneer u tv kijkt of een dvd of Blu-ray Disc afspeelt.
   • Schakel de Game Mode (Spelmodus) On (In) als u een videogame speelt.
  6. Als het probleem zich voordoet als u tv-speakers gebruikt, voert u een power-reset uit op de tv. Voor Android TV's raadpleegt u Een Android-TV opnieuw opstarten (resetten).

  7. Als u een Home Theatre-systeem hebt en een digitale optische kabel gebruikt voor de verbinding, moet u de instelling voor audio-/videosynchronisatie of voor audiovertraging op het Home Theatre-systeem handmatig wijzigen (indien beschikbaar).

   OPMERKINGEN:
   • Aanpassingen in de audiovertraging variëren meestal van 0 ms tot ongeveer 250 ms.
   • Raadpleeg voor informatie over de beschikbaarheid van instellingen voor A/V-synchronisatie of audiovertraging de handleiding die bij het product is meegeleverd. 
   • Voor Home Theatre-systemen van derden raadpleegt u de handleiding of neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over het aanpassen van de instelling voor A/V-synchronisatie.
  8. Als aan alle volgende voorwaarden is voldaan, kunt u proberen de instellingen voor Digital audio out (Digitale audio-uitgang), A/V-synchronisatie en Pass through mode (Doorvoermodus) te wijzigen.

   • Uw tv is een Android TV-model.
   • U sluit een audiosysteem, zoals een Soundbar, ontvanger of Home Theatre-systeem, aan op de HDMI IN (ARC)- of HDMI IN (eARC/ARC)-poort van de tv.

   Stel de Digitale audio-uitgang in op PCM

   1. Druk op de knop HOME op de tv-afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Selecteer Weergave en geluid — Audio-uitgang — Digitale audio-uitgang — PCM.
    • Selecteer BRAVIA Settings (BRAVIA-instellingen) — Digitale audio-uitgang —  PCM.
    • Selecteer Geluid — Digitale audio-uitgang —  PCM.
    

   Probeer de instelling voor A/V-synchronisatie te wijzigen in Auto of On (Aan).
   OPMERKING: Niet alle Android TV's hebben een A/V-synchronisatie-instelling. Controleer de handleiding voor modelspecifieke informatie. Handleidingen vindt u op de ondersteuningspagina voor uw model.

   1. Druk op de knop HOME op de tv-afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Selecteer Weergave en geluid — Audio-uitgang — AV-synchronisatie — Auto of On (Aan).
    • Selecteer Geluid — AV-synchronisatie — Auto of On (Aan).
    

   Stel de Doorvoermodus in op Auto.

   OPMERKINGEN:

   • Niet alle Android TV's hebben de instelling Pass through mode (Doorvoermodus). Controleer de handleiding voor modelspecifieke informatie. Handleidingen vindt u op de ondersteuningspagina voor uw model.
   • De systeemgeluiden, Google Assistent, TalkBack en Screen reader worden niet uitgevoerd tijdens het afspelen van inhoud als de instelling Pass through mode (Doorvoermodus) geactiveerd is.
   1. Druk op de knop Start op de tv-afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. Selecteer Weergave en geluid — Audio-uitgang — Pass through mode (Doorvoermodus) — Auto.

   Als u de instelling TalkBack instelt op On (Aan) stelt u deze in op Uit.

   1. Druk op de knop HOME op de tv-afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. Selecteer Device Preference (Apparaatvoorkeuren) — Toegankelijkheid — TalkBack — Uit.

  Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.