Artikel-ID : 00234593 / Laatst gewijzigd : 12/11/2019

[360] Afspelen van 360 Reality Audio-tracks wordt onderbroken

    Ook geluidsonderbrekingen kunnen verschillende oorzaken hebben:

    • Misschien ondervindt u problemen met een instabiel netwerk tijdens het streamen 
    • Uw smartphone kan traag zijn omdat er te veel andere applicaties actief zijn op de achtergrond. 
    • Geluidsonderbrekingen via Bluetooth zijn vaak afhankelijk aan uw omgeving, de afstand tot uw bronapparaat of onvoldoende batterijvoeding 

    Neem contact op met de desbetreffende muziekstreamingdienst voor meer informatie over smartphone-compatibiliteit.