Artikel-ID : 00151380 / Laatst gewijzigd : 04/06/2019

Het geluid wordt vertraagd wanneer Bluetooth wordt gebruikt.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Wegens de overdrachtsbeperkingen van draadloze Bluetooth-technologie kan er een lichte vertraging optreden van het geluid dat uit de luidsprekers komt in vergelijking met het geluid dat uit het versturende Bluetooth-apparaat zelf komt.

Dit kan zich met name voordoen wanneer geluid van een video wordt ontvangen: het geluid kan trager dan het beeld worden afgespeeld.