Artikel-ID : 00112280 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het lijkt erop dat ik mijn hoofdtelefoon of luidsprekers niet met mijn computer kan verbinden via Bluetooth of er is geen geluid terwijl koppelen via Bluetooth wel is gelukt.

  BELANGRIJK: Niet alle hoofdtelefoons en luidsprekers van Sony hebben Bluetooth-functionaliteit. Raadpleeg de specificaties in de handleiding bij het product om te zien of uw product van Sony deze functie heeft.

  De procedure die doorlopen moet worden om uw hoofdtelefoon of luidsprekers aan uw computer te koppelen en er geluid door te horen, verschilt afhankelijk van uw computerconfiguratie (besturingssysteem, luidsprekerconfiguratie, enzovoort).

  OPMERKINGEN:

  • Zorg ervoor dat het volumeniveau op de computer is verhoogd (maar niet te hard staat).
  • Als er nog steeds geen audio is, probeer dan de headset of luidspreker met een andere computer te koppelen of met een mobiele telefoon die de mogelijkheid biedt om audio te streamen via Bluetooth en die geavanceerde audiodistributie (A2DP) ondersteunt.

  De hoofdtelefoon of luidsprekers koppelen en gebruiken met een computer met Windows 10:

  1. Activeer de koppelingsmodus op de hoofdtelefoon of luidsprekers.
   OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij uw product voor meer informatie over het activeren van de koppelingsmodus op uw Bluetooth-apparaat.

  2. Om Bluetooth op uw computer in te schakelen, selecteert u onderhoudscentrumAfbeelding op de taakbalk.
   Afbeelding

  3. Selecteer Bluetooth.
  4. Selecteer Connect (Verbinden) in het onderhoudscentrum.
   Afbeelding

  5. Selecteer de hoofdtelefoon of luidsprekers.
  6. Volg de instructies die eventueel op het scherm verschijnen.


  De hoofdtelefoon of luidsprekers koppelen en gebruiken met een computer met Windows 8 of 8.1:

  1. Activeer de koppelingsmodus op de hoofdtelefoon of luidsprekers.
  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over het activeren van de koppelingsmodus op uw Bluetooth-apparaat.

  2. Druk op de Windows-toets op de computer en typ 'bluetooth-apparaat toevoegen'. Selecteer aan de rechterkant de categorie Settings (Instellingen).

  Settings (Instellingen)

  3. Klik in het venster Apparaten op 'Een apparaat toevoegen'.

  Apparaten

  4. Zoek de hoofdtelefoon of luidsprekers in de lijst met apparaten en selecteer de hoofdtelefoon of luidsprekers.

  5. Nadat de computer het apparaat en de besturingsprogramma's voor de hoofdtelefoon heeft geladen, zou het apparaat met succes moeten zijn verbonden.

  Apparaat verbonden


   

  De Bluetooth-hoofdtelefoon of -luidsprekers koppelen en gebruiken met een computer met Windows 7:

  1. Activeer de koppelingsmodus op de hoofdtelefoon of luidsprekers.
  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over het activeren van de koppelingsmodus op uw Bluetooth-apparaat.

  2. Het kan circa 20 seconden duren voordat de computer het Bluetooth-apparaat vindt.

  OPMERKING: Als u een nieuwe computer gebruikt en de Bluetooth-hoofdtelefoon niet met de computer wordt verbonden nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, downloadt u de meest recente Bluetooth-driver. Neem voor hulp bij het updaten van de Bluetooth-driver contact op met de computerfabrikant.

  3. Zodra de computer het apparaat heeft gevonden, wordt het besturingsprogramma automatisch geïnstalleerd. Vervolgens wordt het apparaat aan de lijst met apparaten van de computer toegevoegd.

  Installatie besturingsprogramma

  OPMERKING: Dit proces kan 15 minuten duren. Zet tijdens dit proces uw computer niet uit en start uw computer niet opnieuw op.

  4. Wanneer uw productmodel in de lijst met apparaten verschijnt, dubbelklikt u erop.

  5. Er wordt een venster geopend met 2 opties:

  • Listen to music (Naar muziek luisteren)
  • Forward VoIP Calls to Handsfree (VoIP-gesprekken naar handsfree doorschakelen)

  6. Selecteer 'Listen to music' (Naar muziek luisteren).
  Na enkele seconden zou de verbinding tot stand moeten worden gebracht. Dit zou moeten worden aangeduid door een groen vinkje naast het bericht 'Bluetooth connection established' (Bluetooth-verbinding tot stand gebracht).

  Uw Bluetooth-apparaat zou nu gekoppeld en verbonden moeten zijn met uw Windows 7-computer.
  Afhankelijk van uw hoofdtelefoon- of luidsprekerinstellingen hoort u mogelijk nog geen geluid via de hoofdtelefoon of luidsprekers. In dat geval doorloopt u de volgende aanvullende stappen hieronder om de hoofdtelefoon als standaardluidspreker in te stellen.

  7. Klik met de rechtermuisknop op de volumemixer, die door een luidsprekerpictogram in het systeemvak wordt weergegeven, en selecteer 'Playback devices' (Afspeelapparaten)

   Luidsprekerpictogram  Afbeelding

  8. Klik met de rechtermuisknop in de lijst met apparaten op 'Bluetooth Headphones or Bluetooth speakers' (Bluetooth-hoofdtelefoon of Bluetooth-luidsprekers).

  Selectie standaardapparaat

  9. Selecteer 'Set as Default Device' (Als standaardapparaat instellen).

  10. Klik tot slot op 'Apply' (Toepassen) en vervolgens op 'OK.'

  Het geluid van uw computer zou nu via uw hoofdtelefoon of luidsprekers te horen moeten zijn.


  De Bluetooth-hoofdtelefoon of -luidsprekers koppelen en gebruiken met een computer met
  MacOS X:

  1. Activeer de koppelingsmodus op de hoofdtelefoon of luidsprekers

  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over het activeren van de koppelingsmodus op uw Bluetooth-apparaat.

  2. Klik op het Bluetooth-systeemvakpictogram en selecteer vervolgens 'Set Up Bluetooth Device...' (Bluetooth-apparaat instellen...) in de vervolgkeuzelijst.

  Bluetooth instellen in de vervolgkeuzelijst

  3. Vind het model hoofdtelefoon of luidsprekers in de lijst met apparaten en klik op 'Continue' (Doorgaan).

  4. Na enkele ogenblikken zou het koppelen van de apparaten moeten zijn uitgevoerd. Ga verder door op 'Quit' (Afsluiten) te klikken.

  5. Om de hoofdtelefoon of luidsprekers als standaardaudio-apparaat te gebruiken, klikt u op het Bluetooth-systeemvakpictogram en beweegt u de cursor over de optie model hoofdtelefoon of luidsprekers. Selecteer vervolgens 'Use as Audio Device' (Als audio-apparaat gebruiken).

  Als audio-apparaat gebruiken

  6. Als u de volgende keer het volume aanpast in de menubalk of audio-inhoud afspeelt, maakt de computer automatisch verbinding met de hoofdtelefoon of luidsprekers.