Artikel-ID : 00162006 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Een Blu-ray Disc-speler met een ingebouwd LAN aansluiten op een draadloos netwerk

  BELANGRIJK:

  • Niet alle Blu-ray Disc®-spelers of thuisbioscoopsystemen zijn voorzien van een ingebouwd LAN. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het product om te zien of uw Blu-ray Disc-speler of thuisbioscoopsysteem een ingebouwd LAN heeft.
  • Voordat u de stappen in deze oplossing uitvoert, dient u te controleren of er een draadloze router is verbonden en of deze is geconfigureerd voor een actieve breedbandinternetverbinding. Neem contact op met uw internetprovider voor eventuele vragen over uw draadloze verbinding.
  Afbeelding

  Voer de volgende stappen uit om een draadloze verbinding in te stellen:

  1. Zet de Blu-ray Disc-speler aan.
  2. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  3. Druk op de pijltjestoetsen om Setup (Installatie) te selecteren.
  4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om Network Settings (Netwerkinstellingen) te selecteren.
  5. Druk op de knop ENTER [AFB. 1].
  6. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om Internet Settings (Internetinstellingen) te selecteren.
  7. Druk op de knop ENTER.
  8. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om Wireless (Draadloos) [AFB. 2] te selecteren.
  9. Druk op de knop ENTER.
  10. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de gewenste LAN-instelling [AFB. 3] te selecteren.

   • Automatic Registration (WPS) (Automatische registratie (WPS)): Kies deze LAN-instelling wanneer u de speler aansluit op een draadloze LAN-router die compatibel is met WPS (Wi-Fi Protected Setup) en waarvoor beveiliging is ingesteld.
   • Access point scan (Toegangspunt scannen): Kies deze LAN-instelling wanneer de speler is aangesloten op een draadloze LAN-router die compatibel is met WPS maar waarvoor geen beveiliging is ingesteld of die niet compatibel is met WPS.
   • Manual registration (Handmatige registratie): Deze optie is voor geavanceerde gebruikers die liever zelf alle instellingen handmatig toevoegen.
  11. Druk op de knop ENTER om de speler naar beschikbare netwerken te laten zoeken.

   OPMERKING: Dit proces kan een aantal minuten duren, afhankelijk van variabelen zoals de signaalsterkte en het aantal draadloze netwerken in de nabije omgeving.

  12. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om het gewenste toegangspunt te selecteren.
  13. Druk op de knop ENTER.
  14. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de gewenste beveiligingsinstelling te selecteren.
  15. Druk op de knop ENTER.
  16. Druk nogmaals op de knop ENTER.
  17. Druk op de pijltjestoetsen om de WEP- of WPA-sleutel in te voeren via het schermtoetsenbord [AFB. 4].

   OPMERKINGEN:

   • De beveiligingscode wordt als acht sterretjes weergegeven.
   • Als uw WEP- of WPA-sleutel hoofdletters bevat, moet u mogelijk een extra stap uitvoeren. Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters op het toetsenbord, drukt op de rode knop op de afstandsbediening. Met deze knop schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters.
  18. Selecteer Finish (Voltooien [AFB. 5]).
  19. Druk op de knop ENTER.
  20. Druk op de pijl-rechts om door te gaan.
  21. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om Auto Acquisition (Automatisch verkrijgen) of Manual (Handmatig) te selecteren als methode voor invoeren van het IP-adres.

   OPMERKING: Als er voor bepaalde modellen geen optie Manual (Handmatig) beschikbaar is, kunt u het IP-adres niet handmatig instellen.
  22. Druk op de knop ENTER.
  23. Als u Manual (Handmatig) hebt geselecteerd, dient u de volgende stappen uit te voeren. Ga anders verder met stap 24.
   1. Druk op de pijltjestoetsen om het IP-adres in te voeren via het schermtoetsenbord.
   2. Kies Finish (Voltooien).
   3. Druk op de knop ENTER.
  24. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om Auto (Automatisch) of Manual (Handmatig) te selecteren als DNS-instelling.
  25. Druk op de knop ENTER.
  26. Als u Manual (Handmatig) hebt geselecteerd, dient u deze stappen uit te voeren. Ga anders verder met stap 27.
   1. Druk op de pijltjestoetsen om het DNS-adres in te voeren via het schermtoetsenbord.
   2. Selecteer Finish (Voltooien).
   3. Druk op de knop ENTER.
  27. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om te selecteren of u een proxy-instelling wilt gebruiken.
  28. Druk op de knop ENTER.
  29. Als u Manual (Handmatig) hebt geselecteerd, dient u deze stappen uit te voeren. Ga anders verder met stap 30.
   1. Druk op de pijltjestoetsen om het proxyadres in te voeren via het schermtoetsenbord.
   2. Kies Finish (Voltooien).
   3. Druk op de knop ENTER.
  30. Controleer of de instelling correct is door met de pijl-omhoog of pijl-omlaag de prestaties te selecteren.
  31. Druk op de knop ENTER.
  32. Als de diagnose eenmaal is voltooid, drukt u op de knop ENTER om het installatieproces te voltooien.